Co to jest rak pęcherza moczowego

Rak pęcherza moczowego jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z nabłonka wyścielającego ścianę pęcherza moczowego jego cechą charakterystyczną jest tworzenie nawrotów i chęć do naciekania  ściany pęcherza moczowego.

Jakie objawy powoduje rak pęcherza moczowego

Typowym objawem występującym u znakomitej większości chorych jest bezobjawowy krwiomocz (krwiomocz któremu nie towarzyszą objawy zapalenia pęcherza moczowego ani objawy silnej kolki nerkowej). W każdym przypadku krwiomoczu konieczne jest przeprowadzenie wnikliwej diagnostyki urologicznej.

W niektórych przpadkach mogą wystąpić objawy nawrotowych infekcji dolnych dróg moczowych które nie poddaje się standardowemu leczeniu lub też często nawracają.  U części chorych mogą przebiegać w postaci tz pęcherza nadaktywnego (częste parcia na mocz  z towarzyszącym bólem, nietrzymanie moczu z parcia

Na czym polega diagnostyka w przypadku podejrzenia rak pęcherza moczowego

Wstępna diagnostyka obejmuje wykonanie USG jamy brzusznej przy mocno wypełnionym pęcherzu w poszukiwaniu zmian egzofitcznych w świetle pęcherza moczowego. W uzasadnionych przypadkach wykonywane jest również badanie CT jamy brzusznej i miednicy.  Pomocna może być również cytologia osadu moczu.

Następnym krokiem diagnostycznym ale również w większości przypadków leczniczym 80% przypadków jest wykonanie endoskopowego wycięcia guza ze światła pęcherza moczowego.

Jak można leczyć chorego z rakiem pęcherza moczowego

Pierwszym etapem leczenia  u znaczącej większości chorych jest wykonanie zabiegu  TURT- przezcewkowej resekcji guza pęcherza moczowego. Na podstawie badania histopatologicznego skrawków podejmowane są dalsze kroki terapeutyczne zależnie od stopnia złośliwości i zaawansowania choroby

U części chorych w przypadku zmian zaawansowanych które naciekają ścianę pęcherza moczowego (komórki nowotworu wnikają głęboko w mięsień wypieracza pęcherza moczowego konieczne jest przeprowadzenie leczenia radykalnego polegającego na całkowitym wycięciu pęcherza moczowego i wytworzeniu odpowiedniego odprowadzenia moczu. Zakres operacji jest szczegółowo omawiany z chorym jak również sposoby odprowadzenia moczu.

Cystektomia  radykalna może być wykonywania na drodze laparoskopowej jest to jeden z najpoważniejszych zabiegów w onkologii urologicznej technika robotyczna dzięki swojej dokładności i precyzji jest szczególnie polecana w takich przypadkach.