Dr n. med. Tomasz Szopiński

W 1995 r. ukończyłem studnia medyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i rozpocząłem pracę w Klinice Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego pod kierunkiem prof. Andrzej Borówki. W 2004 r. zdałem europejski egzamin z urologii i uzyskałem tytuł urologa FEBU (Fellow of European Board of Urology). W 2008 r. obroniłem pracę doktorską pt. Wpływ wyłuszczenia gruczolaka stercza na wielkość gruczołu krokowego oraz subiektywne i obiektywne mierniki mikcji. Następnie do 2018 r. pracowałem w Klinice Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecne pracuję w Szpitali Mazovia oraz w Klinice Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktywnie działem w Polskim Towarzystwie Urologicznym (PTU) oraz w sekcji robotowej PTU.

Centrum Chirurgii Robotycznej i Laparoskopowej Mazovia