W mojej praktyce lekarskiej od 1996 roku zajmuję się leczeniem chorób urologicznych w pełnym zakresie. W chwili obecnie pracuję na stanowisku adiunkta w Klinice Urologii Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie oraz w Prywatnym Szpitalu Mazovia w Warszawie. Od ponad 10 lat moim szczególnym zainteresowaniem jest onkologia urologiczna i leczenie chirurgiczne raka gruczołu krokowego, pęcherz moczowego i nerki. W przypadku raka stercza jako radykalne leczenie z wyboru najczęściej rekomenduję laparoskopową prostatektomią radykalną. Mając na względzie dobro chorego i jego oczekiwania. U chorych z zachowaną potencją i raku małego ryzyka wykonuję operację z zachowaniem pęczków naczyniowo-nerkowych dla zachowania sprawności seksualnej. U chorych z zaawansowaną chorobą dostosowuję odpowiednio zakres rozszerzonej limfadenektomii dla jak najlepszego wyniku onkologicznego. Podobnie w przypadku raka nerki wykonywane są zabiegi laparoskopowej resekcji guza lub całej nerki. Rak pęcherza w formie naciekającej mięsień wypieracz wymaga zastosowania leczenia radykalnego w postaci cystektomii radykalnej. Również w tym zakresie wykonuję ten zabieg metodą laparoskopową z wytworzeniem pęcherza jelitowego. Warto nadmienić, że w ośrodku warszawskim (Szpital Mazovia) dyzponuję sprzętem pozwalającym na wizualizację 3D i jest to jeden z nielicznych takich ośrodków urologicznych w Polsce.

Zupełną nowością jest możliwość wykonywania zabiegów laparoskopowych przy użyciu robota da Vinci w Szpitalu Mazovia. W chwili obecnej jest to jedyny ośrodek prywatny dysponujący takim urządzeniem i mogący świadczyć usługi medyczne na najwyższym światowym poziomie. W chwili obecnej zabiegi radykalnej prostatektomii wspomaganej robotem da Vinci stały się już codziennością naszej placówki i w każdym tygodniu wykonujemy 2-3 takie zabiegi.

Zapraszam do odwiedzenia zakładki poświęconej chirurgii Robotycznej