Posiadane dyplomy, stopnie naukowe

1989- matura

1995- dyplom lekarza II wydział lekarski Akademia Medyczna w Warszawie

1999- Specjalizacja I stopnia z Chirurgii ogólnej. Klinika i Katedra Chirurgii OgólnejCMKP Szpital in M. Orłowskiego ul Czerniakowska 231 Warszawa.

2004- Specjalizacja II stopnia z Urologii F.E.B.U. Warszawa

2008 uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych nadany przez uchwałą Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie zarozprawę doktorską pt.: „Wpływ wyłuszczenia gruczolaka stercza na wielkość gruczołu krokowego oraz subiektywne i obiektywne mierniki mikcji”. Promotorem przewodu doktorskiego był prof. dr hab. med. Andrzej Borówka, recenzentami prof. dr hab. med. Romuald Zdrojowy, prof. dr hab. med. Józef Matych


Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu

1997-1999 Klinika Chirurgii Ogólnej Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Szpital kliniczny nr 1 im M. Orłowskiego w Warszawie

1996-2006 Oddział Urologii Centralny Szpital Kolejowy/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

2004-2008 Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

2007- 2012 Klinika Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. I Zespół Dydaktyki Urologicznej

2013- Klinika i Katedra Urologii Szpital Uniwersytecki w Krakowie

2013- Szpital Mazovia Warszawa


Aktywność dydaktyczna i naukowa

Udział w projektach badawczych

Granty KBN:

  1. Wartość trójwymiarowej komputerowej rekonstrukcji konfiguracji przestrzennej gruczołu krokowego w wyborze metody minimalnie inwazyjnego leczenia chorych na łagodny rozrost stercza.
  2. Ocena przydatności biopsji tru-cut wykonanej w warunkach klinicznych do określenia stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego.

 

Prace statutowe CMKP:

  1. Ocena przydatności biopsji tru-cut wykonanej pod kontrolą cystoskopii do określenia stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego.
  2. Finasteryd w leczeniu przewlekłego zapalenia stercza IIIa i IIIb.
  3. Ocena ryzyka wszczepienia komórek raka przejściowokomórkowego w ścianę pęcherza moczowego podczas przezcewkowej elektroresekcji (TURBT) pojedynczego pierwotnego powierzchownego guza pęcherza moczowego.
  4. Ocena utraty gruczolaka stercza w następstwie odparowania występującego w czasie elektroresekcji i elektrowaporyzacji na podstawie badań doświadczalnych