IMG 7642tszopinskititle
W 1995 r. ukończyłem studnia medyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i rozpocząłem pracę w Klinice Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego pod kierunkiem prof. Andrzej Borówki. W 2004 r. zdałem europejski egzamin z urologii i uzyskałem tytuł urologa FEBU (Fellow of European Board of Urology). W 2008 r. obroniłem pracę doktorską pt. Wpływ wyłuszczenia gruczolaka stercza na wielkość gruczołu krokowego oraz subiektywne i obiektywne mierniki mikcji. Następnie do 2018 r. pracowałem w Klinice Urologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecne pracuję w Szpitalu Mazovia oraz w Klinice Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktywnie działam w Polskim Towarzystwie Urologicznym (PTU) oraz w sekcji robotowej PTU.

W mojej praktyce lekarskiej od 1996 roku zajmuję się leczeniem chorób urologicznych w pełnym zakresie. Od ponad 10 lat moim szczególnym zainteresowaniem jest onkologia urologiczna i leczenie chirurgiczne raka gruczołu krokowego, pęcherz moczowego i nerki. W przypadku raka stercza jako radykalne leczenie z wyboru najczęściej rekomenduję laparoskopową prostatektomią radykalną w tym zabiegi wspomagane robotem da Vinci. Zabiegi są wykonywane z intencją zachowania struktur odpowiedzialnych za wzwód w tym w technice niedostępnej dla klasycznej laparoskopii. W przypadku stwierdzenia guza nerki zabiegi resekcji guza są podstawową techniką zabiegów laparoskopowych. Podobnie jak w onkologii również w leczeniu łagodnego rozrostu stercza i kamicy techniki endoskopowe znikomo inwazyjne są metodą leczenia z wyboru
Zapraszam do zapoznania się z dokładniejszymi informacjami na temat poszczególnych typów zabiegów i sposobów leczenia.

POSIADANE DYPLOMY, STOPNIE NAUKOWE: 
1995 - dyplom lekarza II Wydział Lekarski Akademia Medyczna w Warsza
1999 - Specjalizacja I stopnia z chirurgii ogólnej.  Klinika i Katedra Chirurgii Ogólnej CMKP Szpital in M. Orłowskiego, ul Czerniakowska 231 Warszawa. 
2004 - Specjalizacja II stopnia z Urologii F.E.B.U. Warszawa
2008 - uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych nadany uchwałą rady naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
w Warszawie za rozprawę doktorską pt.: „Wpływ wyłuszczenia gruczolaka stercza na wielkość gruczołu krokowego oraz subiektywne i obiektywne mierniki mikcji”. Promotorem przewodu doktorskiego był prof. dr hab. med. Andrzej Borówka, recenzentami prof. dr hab. med. Romuald Zdrojowy, prof. dr hab. med. Józef Matych.
2022 uzyskanie tytułu doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą rady naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.  Za cykl prac na temat:  Technika implantacji sztucznego zwieracza cewki moczowej AMS 800 wokół cewki sterczowej z dostępu otwartego i laparoskopowego u mężczyzn 
z nietrzymaniem moczu. 
 
INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH 
1996–2006 Oddział Urologii, Centralny Szpital Kolejowy / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
1997–1999 Klinika Chirurgii Ogólnej Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Szpital kliniczny nr 1 im. 
M. Orłowskiego w Warszawie (zatrudnienie na czas realizacji specjalizacji)
2004-2008 Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (konsultant 
w zakresie urologii)
2007- 2012 Klinika Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
w Warszawie, I Zespół Dydaktyki Urologicznej
2012- Szpital Mazovia w Warszawie 
2013- 2018 Katedra i Klinika Urologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
  Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński 
od 2018 Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie,  Warszawski Uniwersytet Medyczny  

 


 

Zakres konsultacji

 • Choroby nerek
 • Choroby pęcherza moczowego
 • Kamica nerkowa chirurgia robotyczna

 

 rak pecherza moczowego
Rak pęcharza moczowego
 rak nerki
Rak nerki
 kamica nerkowa
Kamica nerkowa
 rak stercza
Rak stercza

 

Chirurgia robotycznaChirurgia robotyczna


Przebieg pracy zawodowej i naukowej.

 

Wykaz opublikowanych monografii naukowych
- przed uzyskaniem stopnia doktora nauk medycznych

 • Sudoł-Szopińska I, Szopiński T: Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego, wydanie I, Zamość: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2005,ISBN 83-918591-7-7
 • Sudoł-Szopińska I, Szopiński T: Diagnostyka ultrasonograficzna w urologii, wydanie I, Zamość: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2007, ISBN 83-922237-3-X

-  po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych

 • Szopiński T. Technika implantacji sztucznego zwieracza cewki moczowej AMS 800. Monografia. Medical Comunication ISBN 978-83-940173-1-6 2015.

Wykaz opublikowanych rozdziałów w monografiach naukowych

- przed uzyskaniem stopnia doktora nauk medycznych

 • Przezpowłokowe badanie ultrasonograficzne gruczołu krokowego, Sudoł-Szopińska I, Szopiński T, w: Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego, red. Sudoł-Szopińska I, Szopiński T, Warszawa-Zamość 2005
 • Badanie ultrasonograficzne gruczołu krokowego głowicą doodbytniczą. Sudoł-Szopińska I, Szopiński T, w: Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego, red. Sudoł-Szopińska I, Szopiński T, Warszawa-Zamość 2005
 • Nerki. Sudoł-Szopińska I, Szopiński T, w: Ultrasonografia dla urologów, red. Sudoł-Szopińska I, Szopiński T, Warszawa-Zamość 2007
 • Pęcherz moczowy. w: Ultrasonografia dla urologów, red. Sudoł-Szopińska I, Szopiński T, Warszawa-Zamość 2007
 • Gruczoł krokowy, w: Ultrasonografia dla urologów, red. Sudoł-Szopińska I, Szopiński T, Warszawa-Zamość 2007
 • Diagnostyka usg zapalnych chorób nerek i chorób miąższu nerek. Sudoł-Szopińska I., Wypych-Birecka M, w: Ultrasonografia dla urologów, red. Sudoł-Szopińska I, Szopiński T, Warszawa-Zamość 2007
 • Szopiński T, Antoniewicz A,A. -Materiały Biodegradalne Blok Operacyjny 1999.
 • Szopiński T, Kata S.G.: ESRU – szansa dla adeptów urologii. Przegląd Urologiczny, 2000, 1, str 90. .
 • Szopiński T, Antoniewicz A.A, Koziarski M, Borówka A. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia zaawansowanego raka stercza gosereliną o przedłużonym działaniu i bikalutamidem Urol. Pol. 2001, 54,4 str 23-27.
 • Chłosta P, Antoniewicz A, A, Kata G, Szopiński T, Borówka A. „Usuwanie kamieni z pęcherza moczowego metodą cystolitotrypsji przezskórnej, Urol. Pol 2001, 54 (2); 36 - 41
 • Szopiński T, Koziarski M, Jardanowski R. Sprawozdanie z 29 sympozjom endourologicznego Monachium 11-12 października 2001. Przegląd Urologiczny 2002, 1 (11), str 116.
 • Szopiński T, Antoniewicz A,A, Borówka A. Przydatność fosfomycyny do zapobiegania zakażeniu dróg moczowych u chorych leczonych metodami endourologicznymi Urol Pol. 2002, 55, 5 (1) 35-39.
 • Szopiński T, Skuteczność Monuralu. Prz. Urol. 2002 (5) s.78-80.
 • Szopiński T, Chłosta P, Borówka A. Ocena przydatności biopsji tru-cut wykonanej w warunkach doświadczalnych do określenia stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego. Urol Pol. / 56/2003/1 50-55.
 • Kata G, Antoniewicz A, Chłosta P, Szopiński T, Borówka A. Ocena wpływu trójwymiarowej rekonstrukcji gruczołu krokowego na wyniki przezcewkowej igłowej ablacji gruczolaka stercza (Tuna) u chorych na łagodny rozrost gruczołu krokowego", Urol Pol’ 56/2003/1 28-33.
 • Sudoł-Szopińska I, Kołodziejczak M, Szopiński T, Jakubowski W. Ultrasonografia przezodbytnicza w diagnostyce chorób proktologicznych. Postępy Nauk Medycznych 2003
 • Chłosta P, Kata G, Antoniewicz A, Szopiński T, Szymański M, Borówka A. ocena skuteczności laparoskopowego powiązania naczyń jądrowych mierzona jakością nasienia i średnicą naczyń żylnych u chorych na żylaki powrózka nasiennego. Urol Pol 2004; 57 (2): 25-29.
 • Chłosta P, Antoniewicz A, Szopiński T, Kata G, Jardanowski R, Szcześniak C, Borówka A. Ocena porównawcza przydatności przydatności ultrasonografii przezpowłokowej, tomografii komputerowej oraz jądrowego rezonansu magnetycznego do oceny stopnia zaawansowania klinicznego raka pęcherza moczowego u chorych poddanych cystektomii radykalnej. . Urol Pol 2004; 57 (2): 20-24
 • Chłosta P, Kata GS, Szopiński T, Szymański I, Kmieciak R, Borówka A: Ocena przydatności doksazosyny GITS (Gastrointestinal therapeutic system) w znoszeniu dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych o typie podrażnieniowym u chorych poddanych elektroresekcji przezcewkowej gruczolaka stercza. Urol Pol 2004; 57 (2A): 77-78.
 • Sudol-Szopinska I, Szczepkowski M, Kołodziejczak M, Panorska A, Szopiński T: Przydatność endosonografii ze wzmocnieniem kontrastowym w diagnostyce przetok odbytu. Med. Rodzinna 2004; 3: 113-116
 • Sudol-Szopinska I, Cendrowski K., Rawicki W, Szopiński T, Panońska A. Endosonografia kanału odbytu w diagnostyce przetok odbytniczo-pochwowych i przednich urazów zwieraczy odbytu. Iwona. Ginekolog Prakt 2004;2:38-44
 • Sudoł-Szopińska I, Sarti, Szopiński T. Ocena rozległości powikłań po perforacji odbytnicy w badaniu endosonograficznym. Opis przypadku. Ultrasonografia. 2004;18: 75-77.
 • Chłosta P, Antoniewicz A, Szopiński T, Borówka A: Ocena wartości ultrasonografii przezodbytniczej (TRUS) w wyborze metody leczenia zabiegowego chorych na zaawansowany łagodny rozrost stercza. Ultrasonografia 2004; (17):
 • Chłosta P, Antoniewicz A, Szopiński T, Kata G, Szcześniak C, Borówka A. Ocena porównawcza przydatności ultrasonografii przezpowłokowej, tomografii komputerowej, oraz jądrowego rezonansu magnetycznego do oceny stopnia zaawansowania klinicznego raka pęcherza moczowego u chorych poddanych cystektomii radykalnej. Ultrasonografia 17, 2004
 • Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Panorska AK, Szopiński T, Jakubowski W. Comparison of contrast-enhanced with non-contrast endosonography in the diagnostics of anal fistulas. Eur Radiol. 2004;14:2236-2241.
 • Sudoł-Szopinska I, Jakubowski W, Kolodziejczak M, Szopinski T, Panorska AK. Endosonography in the diagnosis of recurrent anal fistulas. Radiol Oncol. 2005;39:171-177.
 • Szempliński S, Dobruch J, Szopiński T, Szostek P, Dzik T, Borówka A. Pierwotny rak cewki moczowej męskiej z przerzutem do żołędzi prącia. Opis przypadku Artykuł opublikowany w Urol Pol 2006/59/4.

Wykaz opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych
- po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych

 • Chłosta P, Szopiński T, Antoniewicz A, Dobruch J, Dzik T, Kopczyński T, Borówka. Badania kliniczne nad przydatnością przezcewkowej biopsji rdzeniowej do potwierdzenia naciekającego charakteru raka pęcherza moczowego. Urol Pol 2008/61/1
 • Chłosta P, Szopiński T, Antoniewicz AA, Dobruch J, Kopczyński J, Borówka: A Clinical significance of transurethral tru-cut biopsy in confirmation of bladder tumor invasive character. Int J Urol. 2008 Sep;15(9):804-8.
 • Szopiński T, Sudoł-Szopińska I, Dzik T, Borówka A. Ectopic desidual reaction in the urinary bladder presenting as a vesical tumour. Urology. 2009;74:1232-33.
 • Sudoł-Szopińska I, Szopiński T, Dzik T, Borówka A. Deciduosis w pęcherzu moczowym – opis przypadku. Ultrasonografia. 2009;9:77-80.
 • Szopiński T, Sudoł–Szopińska I, Dzik T, Borówka A. Zaawansowane zmiany więzozrostu łonowego manifestujące się jako podśluzówkowy guz pęcherza. Ultrasonografia. 2010;10:75-79.
 • Szopiński T, Sudoł-Szopińska I, Dzik T, Borówka A. Dembowska-Bagińska B, Perek D. Bardzo rzadki przypadek chłoniaka typu MALT pęcherza moczowego przypadkowo rozpoznanego w badaniu usg u młodej kobiety. Opis przypadku. Ultrasonografia 2010;40:115-118.
 • Sudoł-Szopińska I, Radkiewicz J, Panorska AK, Jakubowski W, Szopiński T, Kawka J. Postpartum endoanal ultrasound findings in primiparous women after vaginal delivery. Acta Radiol. 2010;51(7):819-24.
 • Chłosta P, Antoniewicz AA, Szopiński T, Dobruch J, Borówka A Technique of transurethral needle core biopsy to confirm invasive bladder cancer staging. Arch Med Sci. 2010 Jun 30;6(3):388-92 .
 • Sudoł-Szopińska I, Kołodziejczak M, Szopiński. T. The accuracy of a postprocessing technique - Volume Render Mode - in three-dimensional endosonography of anal abscesses and fistulas. Dis Colon Rectum 2011;54(2):238-44.
 • Bogdan A, Sudoł-Szopińska I, , Szopiński T Assessment of textiles for use in operating theatres with respect to the thermal comfort of surgeons. Textilles and Fibres in Eastern Europe 2011;19:65-69.
 • Sudoł-Szopińska I, Bogdan A, Szopiński T, Panorska A, Kołodziejczak M. Prevalence of chronic venous disorders among employees working in prolonged sitting and standing postures. JOSE 2011;17:165-173.
 • Szopiński T, Sudoł-Szopińska I, Dzik T, Borówka A, Dembowska-Bagińska B, Perek D Incidental sonographic detection of mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma of the urinary bladder found in a very young woman: report of a case. J Clin Ultrasound. 2011 May;39(4):233-5
 • Szopiński T, Sudoł-Szopińska I, Furmanek MI, Dzik T, Chłosta PL, Borówka A Degeneration of the symphysis pubis presenting as a submucosal urinary bladder tumour.. Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne. 2012 Mar;7(1):55-8. doi: 10.5114/wiitm.2011.25622. Epub 2011 Nov 8
 • Szopiński T, Chłosta P, Borówka A. Wyniki leczenia nietrzymania moczu z użyciem sztucznego zwieracza cewki moczowej. Outcome of urinary incontinence treatment with artificial urinary sphincter (AUS) implantation. Postępy Nauk Medycznych, t. XXV, nr 4, 2012; 325-334
 • Chłosta P, Drewa T, Jaskulski J, Dobruch J, Szopiński T, Nyk Ł, Piotrowicz S, Borówka A. Laparoscopic radical prostatectomy with bladder neck and neurovascular bundle sparing: technique and surgical outcomes Radykalna prostatektomia laparoskopowa z oszczędzeniem szyi pęcherza moczowego i zachowaniem pęczków nerwowo-naczyniowych: technika zabiegu i ocena wyników. Postępy Nauk Medycznych, t. XXV, nr 4, 2012; 306 - 310
 • Borówka A, Chłosta P, Dobruch J, Szostek P, Szopiński T. Europejski egzamin specjalizacyjny z urologii w Polsce European Board of Urology examination in Poland. Postępy Nauk Medycznych, t. XXV, nr 4, 2012; 335 -342
 • Dobruch J, Chłosta P, Szopiński T, Nyk Ł, Skrzypczyk M, Piotrowicz S, Borówka A. Laparoskopia w urologii Laparoscopy in urology. Postępy Nauk Medycznych, t. XXV, nr 4, 2012; 351-355
 • Piotrowicz S, Dobruch J, Chłosta P, Szopiński T, Borówka A. Surgical treatment of renal cell carcinoma Leczenie chirurgiczne chorych na raka nerki. Postępy Nauk Medycznych, t. XXV, nr 4, 2012; 356-361
 • Szopiński T, Dobruch J, Chłosta P, Borówka A. Leczenie farmakologiczne łagodnego rozrostu stercza (BPH) Medical treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH) Postępy Nauk Medycznych, t. XXV, nr 4, 2012; 362-370
 • Lipczyński W, Kusionowicz J, Habrat W, Czech AK, Zembrzuski M, Gawlas W, Dybała M, Dudek P, Szopiński T, Chłosta P.[Surgical management of severe Peyronie's disease]. Przegl Lek. 2013;70(4):195-8.
 • Dudek P, Gołabek T, Jaskulski J, Orłowski P, Bukowczan J, Szopiński T, Chłosta P. Prospective evaluation of pain associated with indwelling JJ stents following ureterorenoscopic lithotripsy.Przegl Lek. 2013;70(11):936-8.
 • Kaczmarczyk K, Dyduch G, Białas M, Demczuk S, Szopiński T, Chłosta P, Okoń K. Frequency Of Erg-Positive Prostate Carcinoma In Poland J Pathol 2013; 64 (3): 175-179.
 • Kołodziejczak M, Santoro GA, Słapa RZ, Szopiński T, Sudoł-Szopińska I. Usefulness of 3D transperineal ultrasound in severe stenosis of the anal canal: preliminary experience in four cases. Tech Coloproctol. 2013 Oct Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pomocy w zebraniu piśmiennictwa.
 • Gołąbek T, Jarecki P, Jaskulski J, Dudek P, Szopiński T, Chłosta P. Modified technique for laparoscopic running vesicourethral anastomosis Videosurgery Miniinv (e-pub, ahead of print) DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2014.4312.
 • Szopinski T, Golabek T, Borówka A, Chłosta P. Is determination of transition zone volume by transrectal ultrasound in patients with clinically benign prostatic enlargement sufficiently reliable in the clinical setting? Videosurgery Miniinv (e-pub, ahead of print) DOI (digital object identifier): 10.5114/wiitm.2014.43128
 • Gołąbek T, Szymańska A, Szopinski T, Bukowczan J, Furmanek M, Powroznik J, Chlosta P. Enterovesical Fistulae: Aetiology, Imaging, and Management. Gastroenterol Res Pract. 2013;2013:617967. Epub 2013 Nov
 • Szopinski T, Gołąbek T, Chłosta P, Borówka A.Determination of prostate adenoma weight reduction due to vaporisation process occurring during transurethral resection of the prostate. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2014 Sep;9(3):404-8. doi: 10.5114/wiitm.2014.44141. Epub 2014 Jul 19.
 • Gołąbek T, Jaskulski J, Jarecki P, Dudek P, Szopiński T, Chłosta P. Laparoscopic radical prostatectomy with bladder neck preservation: positive surgical margin and urinary continence status. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2014 Sep;9(3):362-70. doi: 10.5114/wiitm.2014.45085. Epub 2014 Sep
 • Szopiński T, Nowicki A, Záťura F, Gołąbek T, Chłosta P. Novel trends in transrectal ultrasound imaging of prostate gland carcinoma J Ultrason 2014; 14: 306–319. DOI: 10.15557/JoU.2014.0031
 • Hejnold M, Dyduch G, Białas M, Demczuk S, Ryś J, Szopiński T, Chłosta P, Okoń K. Selected Morphologic Features Influencing
The Prognosis Of Conventional Renal Cell Carcinomas Co-Expressing P53 And Mdm2 Doi: 10.5114/Pjp.2014.42666 Pol J Pathol 2014; 65 (1): 29-33
 • Strzępek A, Kaczmarczyk K, Białasa M, Szpor J, Dyduch G, Szopiński T, Chłosta T, Okon K. ́ERG positive prostatic cancer may show a more angiogenetic phenotype Pathology – Research and Practice 210 (2014) 897–900
 • Chłosta P, Aboumarzouk O, Bondad J, Szopiński T, Korzelik I, Borówka A. Laparoscopic implantation of an artificial urinary sphincter around the prostatic urethra. Arab J Urol. 2015 Sep;13(3):187-90. doi: 10.1016/j.aju.2015.06.001. Epub 2015 Jun 29
 • Szopinski T, Sudol-Szopinska I, Czech AK, Gąsowski J, Chłosta P. Artificial urinary sphincter implantation with a periprostatic cuff placement for urinary incontinence in men. Arch Med Sci. doi:10.5114/aoms.2019.90803
 • Szopinski T, Sudol-Szopinska I, Czech AK, Radziszewski P, Chłosta P. Laparoscopic implantation of artificial urinary sphincter around prostate preliminary results. Clin Surg. 2019; 4: 2562

 

Informacja o wystąpieniach na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie i wykładów plenarnych.

 • Szopiński T. Elektroresekcja bipolarna gruczolaka stercza XLIII Kongres Naukowy PTU, Jachranka, prezentacja 5 września 2013,
 • Szopiński T. Znaczenie giętkiej ureteroskopii w leczeniu kamicy górnych dróg moczowych XLII Kongres Naukowy PTU, Łódź, prezentacja 13 września 2012,
 • Szopiński T. Zasady kwalifikowania chorych do radykalnego leczenia raka pęcherza XL Kongres Naukowy PTU, Bydgoszcz 17 czerwca 2010,
  • Szopiński T, Borówka A, Wolski Z. Nietrzymanie moczu po wyłuszczeniu gruczolaka stercza i radykalnej prostatektomii. XL Kongres Naukowy PTU, Bydgoszcz 18 czerwca 2010.
 • Szopiński T Giętka ureteroskopia w leczeniu kamicy górnych dróg moczowych 22. Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU (Kraków, 28 lutego – 1 marca 2013)
 • Szopiński T .Implantacja zwieracza cewki metodą laparoskopową wokół cewki sterczowej 23. Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU (Wrocław, 7-8 marca 2014)
 • Szopiński T . Znaczenie zabiegu re-TURBT II MAZOWIECKIE DNI UROLOGICZNE Mszczonów 28.03.2014r
 • Szopiński T. Chłosta P. Powikłania po laparoskopowej cystektomii radykalnej , jakie odprowadzenie moczu. III MAZOWIECKIE DNI UROLOGICZNE Mszczonów24.10.2014
 • Szopiński T. Choroba nowotworowa nerek i stercza II Dąbrowskie Spotkania Kliniczne Choroby nowotworowe-codzienne wyzwanie lekarzy praktyków Dąbrowa Tarnowska 11.04.2015
 • Szopiński T. Laparoskopowa implantacja sztucznego zwieracza cewki moczowej technika, wyniki, ograniczenia
 • Szopiński T. Leczenie endoskopowe raka TCC górnych dróg moczowych XXIV Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU Bydgoszcz 17-18.04. 2015
 • Szopiński T. Czy endoskopowe leczenie guzów górnych dróg moczowych (UTUC) jest bezpiecznym rozwiązaniem u każdego chorego z rakiem przejściowonabłonkowym XXVI Kongres PTU Warszawa 2015.
 • Szopiński T. Gdy ginekolog prosi o pomoc urologa X Krajowa Konferencja szkoleniowa Ginekologia i Położnictwo Kraków listopad 2013 Konferencja medycyny po dyplomie
 • Szopiński T, Chłosta P. Nowa era w leczeniu OAB Konferencja naukowa Świętokrzyskiego i Radomskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 15.11.2013 Kielce
 • Szopiński T. Nietrzymanie moczu u mężczyzn. III Konferencja Kolegium lekarzy Specjalistów Geriatrii 2016 i III Spotkanie Ordynatorów Oddziałów Geriatrycznych, Wielkie problemy geriatryczne- patomechanizm oraz możliwości zapobiegania i leczenia 4-5 marca Kraków 2016.
 • Szopiński T. Diagnostyka endoskopowa w urologii. Współczesna diagnostyka onkologiczna Warszawa 22-23 kwietnia 2016 Centrum Onkologii


Wystąpienia na kongresach

 • Antoniewicz A., Borówka A., Chłosta P., Kata S., Szopiński T.:A new technique of the percutaneous cystolithotripsy. MITAT, 1996, 5, (suppl. 1), 61, abstr. P-44.
 • Antoniewicz A., Borówka A., Chłosta P., Kata S., Szopiński T A new technique of the percutaneous cystolithotripsy The VIIIth International Meeting of the SMIT, 18-20.09.’96, Villa Erba
 • Szopiński T, Borówka A, Antoniewicz A. A., Buda J. Endoskopowe leczenie zarośnięcia pęcherzowego ujścia moczowodu. Urol. Pol., 1996, 49, Supl. 3A, 183, (abstr. 224) - plakat.
 • Antoniewicz A, Borówka A, Chłosta P, Kata S, Szopiński T. A new technique of the percutaneous cystolithotripsy. The VIIIth International Meeting of the SMIT, 18-20.09.’96, Villa Erba, Italy
 • Szopiński T, Kata S. G., Ołpiński M, Borówka A. Tętniak odgałęzienia tętnicy nerkowej. 1996, 49, Supl. 3A, 182, (abstr. 222) - plakat.
 • Borówka A, Antoniewicz A, Smykiewicz A, Szcześniak C, Kata S, Szopiński T. Częściowe wycięcie nerki z powodu raka. Oddział Warszawski PTU, 31 marca 2000.
 • Antoniewicz A, Górecki R, Schreiter F, Szopiński T, Borówka A.: Leczenie operacyjne nietrzymania moczu u mężczyzn metodą wszczepienia hydraulicznego zwieracza cewki AMS 800. Urol. Pol., 1997, 50, (2a), 134, (abstr. 154).
 • Borówka A, Antoniewicz A. A., Ejchman W, Szopiński T. Epidemiologia raka i łagodnego rozrostu stercza. Streszczenia Sympozjum “Lek dla Mężczyzny”. Warszawa, 11. 03. ‘99, str. 11 - 12.
 • Antoniewicz A., Szopiński T., Kata G., Buraczewski A., Borówka A.: Influence of three dimension (3D) TRUS prostate reconstruction in planning and performing TURP. Eur. Urol., 2000, 37, (S2), str. 10, abstr. 40.
 • Antoniewicz A, Szopiński T, Kosmider C, Borówka A. Komputerowe wspomaganie rozpoznawania raka stercza na podstawie kalkulacji wartości PSA. Urol. Pol., 2000, 53, (S 2A), 96.
 • Antoniewicz A, Szopiński T, Buraczewski A, Borówka A. Ocena wartości rekonstrukcji trójwymiarowej stercza (3D) wykonanej na podstawie ultrasonografii transrektalnej (TRUS). Urol. Pol., 2000, 53, (S 2A), 140.
 • Antoniewicz A, Kata G, Szopiński T, Chłosta P, Buraczewski A, Borówka A. Komputerowa trójwymiarowa rekonstrukcja gruczołu krokowego na podstawie analizy obrazów ultrasonografii przezodbytniczej. Urol. Pol., 2000, 53, (S 2A), 176.
 • Antoniewicz A, Kata G, Szopiński T Chłosta P, Borówka A. Three dimension (3D) computed reconstruction of the prostate configuration based on transrectal ultrasound imaging. 13th Video-Urology World Congress, Gdańsk-Sopot-Gdynia, 27-30 June 2001, 2001s.70
 • Antoniewicz A. A., Borówka A., Chłosta P., Kata S. G., Szopiński T.: Technika przezskórnego usunięcia kamieni z pęcherza moczowego. Urol. Pol., 1996, 49, Supl. 3A, 201, (abstr. 255) - video.
 • Szopiński T, Antoniewicz A, Smykiewicz A, Buda J, Borówka A. Wyniki radykalnego wycięcia stercza z powodu raka. Urol. Pol.,1998 str. 131-132, abstr. 104.
 • Szopiński T, Chłosta P, Dzik T, Borówka A. Badanie doświadczalne nad przydatnością endoskopowej biopsji rdzeniowej naciekającego raka pęcherza moczowego. Urol Pol 2001,54,2A suplement str. 24.
 • Szopiński T, Chłosta P, Antoniewicz A. A, Borówka A. Określenie objętości stercza metodą ultrasonografii przezodbytniczej u chorych poddanych operacyjnemu wyłuszczeniu gruczolaka stercza. 3-letnia obserwacja. Urol. Pol 2001, 54, 2A suplement str 119.
 • Chłosta P., Szopiński T., Antoniewicz A. A., Borówka A.: 3-letnia obserwacja chorych poddanych operacyjnemu wyłuszczeniu gruczolaka stercza. Urol. Pol. 2001, 54, 2A suplement str. 117
 • Kata G, Antoniewicz A. A, Chłosta P, Szopiński T, Borówka A.: Ocena wpływu trójwymiarowej rekonstrukcji gruczołu krokowego na wyniki przezcewkowej igłowej ablacji gruczolaka stercza (TUNA) u chorych na łagodny rozrost gruczołu krokowego. Urol. Pol. 2001, 54, 2A suplement str. 114.
 • Szopiński T, Chłosta P, Dzik T, Borówka A. Usefullnes of endoscopic core biopsy of invasive bladder cancer. Experimental study. IX International Meeting of the ESRU Birmingham UK. 2002 str 25.
 • Szopiński T, Chłosta P, Antoniewicz A, Kata G, Borówka A. Percutaneus cystolithotripsy and cystolitholapaxy – PCCL. IX International Meeting of the ESRU Birmingham UK. 2002 str 26
 • Szopiński T, Chłosta P, Dzik T, Kata G, Antoniewicz AA, Borówka A: Evaluation of usefulness of tru-cut biopsy in bladder cancer staging – experimental study. Abstract Book. 4th International Galician Urological Meeting, Cracow, 7-8.11.2003, p. 79.
 • Chłosta P, Antoniewicz AA, Kata G, Szopiński T, Borówka A: Usefulness of transabdominal ultrasound, computed tomography and nuclear resonance imaging for clinical staging of muscle invasive bladder cancer in radical cystectomy patients. Abstract Book. 4th International Galician Urological Meeting, Cracow, 7-8.11.2003 p. 79-80.
 • Szopiński T, Chłosta P, Antoniewicz AA, Borówka A: Volume of the prostate on the basis of transrectal ultrasound in patients after open prostatectomy; 3-year observation. Abstract Book. 4th International Galician Urological Meeting, Cracow, 7-8.11.2003 p. 89-90.
 • Chłosta P, Kata SG, Szopiński T, Antoniewicz AA, Borówka A: The evaluation of effectiveness of laparoscopic varic ligation based on semen analysis. Abstract Book. 4th International Galician Urological Meeting, Cracow, 7-8.11.2003 p. 105
 • Chłosta P, Szopinski T, Dzik T, Panorska A, Kata G, Antoniewicz A, Borówka A: Can endoscopic tru-cut biopsy replace TURbt in final evaluation of infiltrating bladder cancer? Ex vivo feasibility study; 2nd European Urological Winter Escape Meeting 30 nov_3dec_2003 , Session I, 30 Nov 2003 , Oncology [8]
 • Chłosta P, Szczesniak C, Kata S, Szopinski T, Borowka A: The evaluation of the efectiveness of laparoscopic varicocele ligation based on semen analysis; 2nd European Urological Winter Escape Meeting 30 nov_3dec_2003 , Session I, 30 Nov 2003 , Varia [35]
 • Szopiński T, Chłosta P, Kata G, Borówka A: Ocena wpływu płynu płuczącego uzywanego do zabiegów przezcewkowych na proces odparowania tkanki występujący w czasoie przezcewkowej waporyzacji gruczolaka stercza (EVAP). Urol Pol 2004; 57 (2A): 32-33.
 • Chłosta P, Antoniewicz A, Szopiński T, Borówka A: Ocena wartości ultrasonografii przezodbytniczej (TRUS) w wyborze metody leczenia zabiegowego chorych na zaawansowany łagodny rozrost stercza. Ultrasonografia 2004; (17): 16.
 • Chłosta P, Antoniewicz A, Szopiński T, Kata G, Szczesniak C, Borówka A: Ocena porównawcza przydatności ultrasonografii przezpowłokowej, tomografii komputerowej oraz jądrowego rezonansu magnetycznegoi do oceny stopnia zaawansowania klinicznego raka pęcherza moczowego u chorych poddanych cystektomii radykalnej. Ultrasonografia 2004; (17): 17.
 • Szopiński T., Chłosta P., Dzik T., Borówka A. "Usefulness of endoscopic TRU-CUT biopsy of invasive bladder cancer". XIV Zimowe Forum Urologiczne Davos Szwajcaria w dniach 5-9 luty 2005.
 • Chłosta P, Szopiński T, Antoniewicz A, Dzik T, Kopczyński J, Borówka A. The usefullness of tru-cut biopsy to clinical staging of bladder cancer: 5th Central European Meeting, Budepest, HU, 2005, 10, 8-10
 • Chłosta P, Szopinski T, Antoniewicz A, Tomasz Dzik T, Kopczyński J, Borówka A. The usefullnes of tru-cut biopsy in clinical staging of bladder cancer; ESU 4th EUWEM/ 2nd ESFU , Tenerife, Spain; 2005; 217 – 218
 • Chłosta P, Szopiński T, Antoniewicz AA, Dzik T, Kopczyński J, Borówka A. XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Urologicznego Lublin 2005 "Ocena przydatności biopsji TRU-CUT wykonanej w warunkach klinicznych do określenia stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego
 • Chłosta P. Szopiński T. Antoniewicz A. Dobruch J. Dzik T. Borówka A. XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Poznań 2006 " Porównanie jakości materiałów pochodzących z przezcewkowej biopsji tru-cut i elektroresekcji guza, wykonanych w warunkach klinicznych, do określenia stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego"
 • Chłosta P. Szopiński T. Antoniewicz A. Dobruch K. Kopczyński J. Dzik T. Borówka " The usefulness of tru-cut biopsy to clinical staging bladder cancer. Zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego. Atlanta 2006 J Urol 2006; .sp. 401-402.
 • Szopinski T, Chłosta P, Dzik T, Antoniewicz A, Borówka A. Usefulness of endoscopic core biopsy of invasive bladder cancer. The Experimental study. American Urological Association 98th Annual Meeting April 26 - May 1, 2003, Chicago, Illinois
 • Muśko N, Dobruch J, Szopiński T, Nyk Ł, Chłosta P, Borówka A. Rzeczywista czynność́ nerki zmienionej wodonerczowo / real function of the hydronephrotic kidney. Central European Journal of Urology,Suppl. 2012 (65); 30
 • Piotrowicz S, Dobruch J, Nyk N, Szopiński T, Chłosta P, Borówka A. Porównanie inwazyjności endoskopowej prostatektomii radykalnej wykonanej pozaotrzewnowo lub przezotrzewnowo / comparison of invasiveness between extraperitoneal and transperitoneal endoscopic radical prostatectomy.. Central European Journal of Urology,Suppl. 2012 (65); 15-16
 • Powroźnik J, Dobruch J, Szopiński T, Szostek P, Chlosta PL, Borowka A Urinary complications with radiation therapy associated with pelvic cancers.. Eur Urol Suppl 2012; 11 (4) 125 , c179
 • Szopiński T, Chłosta P, Borówka A. Implantacja sztucznego zwieracza cewki moczowej wokoło cewki sterczowej / implantation of an artificial urinary sphincter around the prostate . Central European Journal of Urology, 2012 (65) suppl. 85
 • Dobruch J, Piotrowicz S, Nyk Ł, Szopiński T, Chłosta P, Borówka A. Przezotrzewnowa, endoskopowa prostatektomia radykalna wraz z rozszerzoną limfadenektomią XLII Kongres Naukowy PTU, Łódź, prezentacja 13 września 2012, godz. 11:00 – 11:12, sala B, kod pracy SW I – 1
 • Lipczyński W, Kusionowicz J, Zembrzuski M, Czech A K, Dudek P, Szopiński T, Chłosta P. Ocena przydatności skojarzenia biopsji rdzeniowej stercza nadzorowanej ultrasonografią przezodbytniczą w czasie rzeczywistym z obrazowaniem wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego do wykrywania chorób gruczołu krokowego XLIII Kongres Naukowy PTU, Jachranka, prezentacja 5 września 2013, godz. 15:45 – 15:51, sala C, kod pracy SP III – 6
 • Dudek P, Partyka S, Lipczyński W, Kusionowicz J, Jakowicka-Wordliczek J, Wrzosek A, Curyło Ł, Gawlas W, Habrat W, Szmer J, Szopiński T, Czech A, Zembrzuski M, Lisowska J, Witkowska-Mańko R, Chłosta P. Porównanie stopnia nasilenia dolegliwości po endoskopowym kruszeniu kamieni moczowodowych u chorych z pozostawionym cewnikiem moczowodowym i bez cewnika: wstępne wyniki pilotażowego, prospektywnego, nierandomizowanego badania wieloośrodkowego XLIII Kongres Naukowy PTU, Jachranka, prezentacja 5 września 2013, godz. 10:30 – 10:36, sala C, kod pracy SP I – 1
 • Dudek P, Gołąbek T, Jaskulski J, Szopiński T, Wiatr T, Lipczyński W, Kusionowicz J, Habrat W, Rapacz-Tomasik M, Orłowski P, Chłosta P. Dodatnie marginesy i trzymanie moczu u chorych poddanych laparoskopowej prostatektomii radykalnej z zaoszczędzeniem szyi pęcherza moczowego - doświadczenie jednego ośrodka XLIV Kongres Naukowy PTU, Warszawa, prezentacja 4 września 2014, godz. 13:42 – 13:48, sala C, kod pracy SP III – 8
 • Hessel T, Gołąbek T, Gawlas W, Wiatr T, Szmer J, Curyło Ł, Szopiński T, Dudek P, Lisowska J, Dybała M, Gibała S, Czech A K, Zembrzuski M, Habrat W, Lipczyński W, Kusionowicz J, Wrzosek A, Partyka S, Jakowicka-Wordliczek J, Witkowska-Mańko R, Chłosta P. Angioinwazja oraz naciekanie gałązek nerwowych i ryzyko dodatniego marginesu chirurgicznego po zabiegu radykalnej prostatektomii XLIV Kongres Naukowy PTU, Warszawa, prezentacja 4 września 2014, godz. 13:16 – 13:22, sala B, kod pracy SAU I –1

 

Informacja o udziale w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionej funkcji. 

Informacja o uczestnictwie w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podziałem na projekty zrealizowane i będące w toku realizacji oraz z uwzględnieniem informacji o pełnionej funkcji w ramach prac zespołów. 
 Granty Komitetu Badań Naukowych

 • Ocena przydatności biopsji TRU-CUT wykonanej w warunkach klinicznych do określenia stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego. Grant MNiI KBN
 • Wartość trójwymiarowej rekonstrukcji konfiguracji przestrzennej gruczołu krokowego w wyborze metody minimalnie inwazyjnego leczenia chorych na łagodny rozrost stercza. Grant MNiI KBN Projekty badawcze CMKP
 • Ocena przydatności biopsji TRU-CUT wykonanej pod kontrolą cystoskopii do określenia stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego. Praca statutowa CMKP
 • Ocena utraty masy gruczolaka stercza w następstwie odparowania występującego w czasie elektroresekcji i elektrowaporyzacji – na podstawie badań doświadczalnych. Praca statutowa CMKP
 • Finasteryd w leczeniu objawów przewlekłego zapalenia stercza (NIH IIIa i IIIb). Praca statutowa CMKP
 • Ocena skuteczności własnej metody usprawniania pęcherza moczowego u chorych, których zaburzenia czynności pęcherza moczowego są następstwem długo trwającego zupełnego nietrzymania moczu lub przewlekłego bezmoczubedącego następstwem niewydolności nerek. Praca statutowa CMKP
 • Ocena wpływu płynu płuczącego używanego w trakcie zabiegów przezcewkowych na proces waporyzacji uzyskiwany w trakcie waporyzacji przezcewkowej gruczolaka stercza (EVAP). Praca własna CMKP

Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych wraz z informacją o pełnionych funkcjach. 

 • Polskie Towarzystwo Urologiczne
 • Członek zarządu sekcji robotowej Polskiego Towarzystwa Urologicznego od 2019 roku
 • Prezes Sekcji Adeptów Urologii w latach 2002-2004
 • Europejskie Towarzystwo Urologiczne
 • Egzaminator Europejskiego egzaminu z urologii z ramienia Polskiego Towarzystwa Urologicznego

 

W obiektywie...

IMG 4791

IMG 4793

IMG 4794

IMG 4795

Informacje o rejestracji

Rejestracja na wizyty od poniedziałku do piątku. tel. 604 955 150 UMÓW WIZYTĘ