10.01.2020 w Warszawie odbyło się 1. Sympozjum Naukowe Sekcji Urologii Robotowej Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

1sympozjiumPTU

Gospodarzami sympozjum byli Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego – prof. Piotr Chłosta oraz Przewodniczący Sekcji Urologii Robotowej PTU oraz Dyrektor Zarządzający Szpitala Mazovia – dr hab.med. Igal Mor.

Sympozjum w całości poświęcone było problematyce zachowania pęczków naczyniowo-nerwowych w trakcie laparoskopowej radykalnej prostatektomii wspomaganej robotem chirurgicznym da Vinci. Niezwykle ważną częścią Sympozjum była Sesja Live Surgery, podczas której – po raz pierwszy w Polsce – transmisja została prowadzona w technologii 3D. Dzięki temu uczestnicy Sympozjum widzieli taki sam obraz, jaki operator widzi przy konsoli.

Równolegle transmitowano operację metodą Stolzenburga wykonywaną przez dr. Jorna Wiita w St. Antonius Hospital w Gronau w Niemczech oraz operację metodą lateral approach wykonywaną przez dr. Tomasza Szopińskiego w Szpitalu Mazovia w Warszawie (wideo poniżej).


 

W trakcie operacji w Warszawie wykonano również badanie śródoperacyjne pobranych wycinków nowatorskim urządzeniem Fluoroscence Confocal Microscopy.

Zapraszamy także do obejrzenia wywiadów z:

Prezesem Polskiego Towarzystwa Urologicznego – prof. Piotrem Chłostą

Przewodniczącym Sekcji Urologii Robotowej PTU oraz Dyrektorem Zarządzającym Szpitala Mazovia – dr hab.med. Igalem Moem

Ordynatorem Centrum Chirurgii Robotowej w Szpitalu Mazovia – dr n.med. Tomaszem Szopińskim

***

Szpitalu Mazovia powstało pierwsze w Polsce Centrum Chirurgii Robotycznej i Laparoskopowej w którym wykonywane są operacje komercyjne (Operacje z wykorzystaniem robota chirurgicznego w Polsce nie jest refundowane przez NFZ). W chwili obecnej jesteśmy jedynym w kraju oddziałem dysponującym robotem da Vinci X najnowszej generacji pozwalającym na wykonywanie zabiegów z wykorzystywaniem wielu unikalnych technologii Unikalne zalety robota da Vinci X. na w zakresie urologii. Doświadczony zespół laparoskopowy zapewnia najwyższy poziom świadczeń medycznych.  Najczęściej wykonywana jest radykalna prostatektomia jak również operacje onkologiczne w zakresie nerek i pęcherza moczowego.