trzymanie stolca gazów

 • Iwona Sudoł-Szopińska


  IwApUSGiszopinskatittle
  W mojej praktyce lekarskiej od roku 1998 specjalizuję się w badaniach USG przezodbytniczych (tj. endosonograficznych, transrektalnych) chorób odbytu i odbytnicy (ropni, przetok, uszkodzeń zwieraczy odbytu, raka odbytu i odbytnicy, zespołów bólowych okolicy odbytu) oraz badaniach rezonansu magnetycznego (MR) przetok odbytu.

  Ultrasonograf, na którym wykonuję badania w moim gabinecie to najwyższy model aparatu firmy BK Flex Focus 800. Jest to aparat światowej klasy, wyposażony we wszystkie konieczne głowice ( w tym mechaniczną 16 MHz) oraz opcje oprogramowania, pozwalający na precyzyjną diagnostykę i monitorowanie patologii okolicy odbytu i odbytnicy.

   

  Oprócz diagnostyki i monitorowania chorób odbytu i odbytnicy oferuję Państwu możliwość wykonania następujących rodzajów badań USG:

  • badania USG transrektalnego (przezodbytniczego; TRUS)
  • badania gruczołu krokowego (inaczej: stercza, prostaty)
  • badania USG jamy brzusznej, w tym układu moczowego
  • badania USG jąder (moszny).  Posiadane dyplomy, stopnie naukowe.
  1989-1995 – studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie
  1998 – specjalizacja I stopnia z medycyny nuklearnej
  1998 – tytuł doktora nauk medycznych nadany przez Radę II Wydziału Akademii Medycznej w Warszawie na podstawie pracy „Wartość badań obrazowych w diagnostyce guzów nadnerczy”, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Wiesława Jakubowskiego
  1999 – certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
  2002 – specjalizacja z radiologii i diagnostyki obrazowej
  2003 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie na podstawie rozprawy pt.: Przydatność endosonografii w diagnostyce przetok i ropni odbytu. Promotor: prof. dr hab. med. Wiesława Jakubowski
  2011 – tytuł naukowy prof. nadz. dr hab. med. nadany w Instytucie Reumatologii i WUM
  2012 – tytuł naukowy profesora nadany przez Prezydenta RP


  Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu.

  1995-1996 – staż podyplomowy w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie
  Od roku 1996 (z 4-letnią przerwą) jestem zatrudniona w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego
  Od roku 2010 jestem Kierownikiem Zakładu Radiologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
  Od roku 2015 współpracuję z Mazowieckim Centrum Proktologii (ordynator dr hab. med. Małgorzata Kołodziejczak) w zakresie badań transrektalnych odbytu i badań MR przetok odbytu
  Od 2015 do 2018 pełniłam obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

  Aktywność dydaktyczna i naukowa
  Od roku 1998 roku prowadzę wykłady dla studentów oraz na kursach CMKP, organizuję międzynarodowe konferencje i szkolenia.
  Od roku 2012 jestem redaktorem naczelnym „Journal of Ultrasonography” www.jultrason.pl
  W latach 2015-2018 byłam przewodniczącą Arthritis Subcommittee of the European Society of Musculoskeletal Radiology www.essr.org

  Jestem opiekunem 15 przewodów doktorskich.

   

  Monografie

  1. Endosonografia w diagnostyce chorób odbytnicy i kanału odbytu. I. Sudoł – Szopińska. Wydawnictwo Medyczne MakMed Gdańsk 2001, seria wydawnicza Ultrasonografia Praktyczna, red. W. Jakubowski
  2. Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego. red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość 2004
  3. Diagnostyka ultrasonograficzna w urologii, red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński T. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość 2007
  4. Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu, red. M. Kołodziejczak, I. Sudoł-Szopińska. Borgis Warszawa 2008
  5. Standardy postępowania diagnostyczno-profilaktycznego okołoporodowych uszkodzeń zwieraczy odbytu. Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska, Romuald Dębski. Warszawa, Medical Communications 2012
  6. Diagnostyka obrazowa zapalnych chorób reumatycznych, red. nauk. Iwona Sudoł-Szopińska, Agnieszka Gazda, Brygida Kwiatkowska, Genowefa Matuszewska, Ludomira Rzepecka-Wejs, PZWL, Warszawa 2016.
  7. Atlas RTG zapalnych chorób reumatycznych, red. Iwona Sudoł-Szopińska, PZWL 2019.
  8. Sudoł-Szopińska I, Matuszewska G, Pracoń G. Radiographic atlas of inflammatory rheumatic diseases. Medisfera, Otwock 2022.

   

 • Zakres badań

  Zrzut ekranu 2018 07 19 11.46.00PRZEZODBYTNICZE BADANIE USG (transrektalne; endosonograficzne) ODBYTU I ODBYTNICY

  Diagnostyka chorób proktologicznych obejmuje badanie podmiotowe (tj. przeprowadzenie wywiadu), przedmiotowe (oglądanie okolicy odbytu i badanie palcem przez odbytnicę) oraz badania dodatkowe, wśród których istotne miejsce zajmuje przezodbytnicze badanie USG. Jest ono badaniem obrazowym o największym zastosowaniu praktycznym