Monografie

 1. Endosonografia w diagnostyce chorób odbytnicy i kanału odbytu. I. Sudoł – Szopińska. Wydawnictwo Medyczne MakMed Gdańsk 2001, seria wydawnicza Ultrasonografia Praktyczna, red. W. Jakubowski
 2. Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego. red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość 2004
 3. Diagnostyka ultrasonograficzna w urologii, red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński T. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość 2007
 4. Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu, red. M. Kołodziejczak, I. Sudoł-Szopińska. Borgis Warszawa 2008
 5. Standardy postępowania diagnostyczno-profilaktycznego okołoporodowych uszkodzeń zwieraczy odbytu. Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska, Romuald Dębski. Warszawa, Medical Communications 2012
 6. Diagnostyka obrazowa zapalnych chorób reumatycznych, red. nauk. Iwona Sudoł-Szopińska, Agnieszka Gazda, Brygida Kwiatkowska, Genowefa Matuszewska, Ludomira Rzepecka-Wejs, PZWL, Warszawa 2016.
 7. Atlas RTG zapalnych chorób reumatycznych, red. Iwona Sudoł-Szopińska, PZWL 2019.

Wkrótce ukaże się tłumaczenie Atlasu RTG zapalnych chorób reumatycznych na język angielski.


Redaktor prowadzący „Seminars in Musculoskeletal Radiology”


 Wybrane rozdziały w książkach

 1. Badania obrazowe narządów jamy brzusznej. W. Jakubowski, I. Sudoł-Szopińska, w: Chirurgia, red. prof. dr hab. med. W. Noszczyk, PZWL Warszawa 2005
 2. Przezpowłokowe badanie ultrasonograficzne gruczołu krokowego, I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, w: Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego, red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, Warszawa-Zamość 2005
 3. Badanie ultrasonograficzne gruczołu krokowego głowicą doodbytniczą. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, w: Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego, red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, Warszawa-Zamość 2005
 4. Nerki. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, w: Ultrasonografia dla urologów, red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, Warszawa-Zamość 2007
 5. Pęcherz moczowy. w: Ultrasonografia dla urologów, red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, Warszawa-Zamość 2007
 6. Diagnostyka usg zapalnych chorób nerek i chorób miąższu nerek. Sudoł-Szopińska I., Wypych-Birecka M, w: Ultrasonografia dla urologów, red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński, Warszawa-Zamość 2007
 7. Anatomia ultrasonograficzna i technika badania endosonograficznego 2D kanału odbytu. I. Sudoł-Szopińska, w: Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu, red. M. Kołodziejczak, I. Sudoł-Szopińska. Borgis Warszawa 2008
 8. Przetoka odbytu w endosonografii 2D – Iwona Sudoł-Szopińska. w: Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu, red. M. Kołodziejczak, I. Sudoł-Szopińska. Borgis Warszawa 2008
 9. Ropień odbytu w endosonografii 2D, Sudoł-Szopińska I, Stefański R, w: Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu, red. M. Kołodziejczak, I. Sudoł-Szopińska. Borgis Warszawa 2008
 10. Przedoperacyjna ocena zwieraczy odbytu w endosonografii 2D, Sudoł-Szopińska I. w: Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu, red. M. Kołodziejczak, I. Sudoł-Szopińska. Borgis Warszawa 2008
 11. Endosonografia w kontrolach pooperacyjnych. Stefański R, Sudoł-Szopińska I, w: Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu, red. M. Kołodziejczak, I. Sudoł-Szopińska. Borgis Warszawa 2008
 12. Badanie endosonograficzne bańki odbytnicy i zwieraczy odbytu. I. Sudoł-Szopińska, w: Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, III Wydanie, red. prof. dr hab. med. W. Jakubowski, Warszawa Zamość 2008
 13. Sudoł-Szopińska I, Kołodziejczak M. Pelvic floor disorders. Wydanie I. Italia 2010, Milan: Springer, red. Giulio A. Santoro,Andrzej P. Wieczorek, Clive I. Bartram, ISBN 978-88-470-1541-8. Investigation and management of complications after coloproctological surgery. Invited commentary, str. 725-727
 14. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I. Przyczyny koloproktologiczne bólu w miednicy. W: Zespól bólowy miednicy mniejszej, red. B. Śpiewankiewicz, J Jarosz, M Kielar, A Kokoszka. PZWL Warszawa 2013
 15. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I. Anal incontinence as a complication of vaginal delivery and anorectal surgery. In: Fecal incontinence (Ed.) Anthony Catto-Smith, InTech 2015

Wybrane artykuły

 1. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Jakubowski W. Anal sphincters defects-verification of the anal ultrasound in 'bimanual’ examination. EJU 2000;13:25-9
 2. Sudoł – Szopińska I, Wojciechowski K, Jakubowski W, Sarti D, Jóźwiak D. Możliwości ultrasonografii doodbytniczej w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Ultrasonografia 2001;6:24-27
 3. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I. Problem nietrzymania stolca u dorosłych. Med Rodzinna 2001;15:193-196
 4. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Jakubowski W. Postępy w diagnostyce endosonograficznej nowotworów odbytnicy. Onkol Pol 2001;4:131-134
 5. Sudoł – Szopińska I, Szczepkowski M, Jóźwiak W, Jakubowski W. Anal ultrasound in the diagnosis of anal carcinoma. Case report. Radiol Oncol 2001;35 (4):273-6
 6. Sudoł – Szopińska I, Cendrowski K, Stelmachów J, Jakubowski W, Szczepkowski M. Endosonografia zwieraczy odbytu u kobiet w ciąży. Ginekologia Praktyczna 2001;9,(62):20-23
 7. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Jóźwiak W, Jakubowski W. Zastosowanie endosonografii kanału odbytu u osób po urazach zwieraczy. Własne przypadki. Proktologia 2001; 4:400-9
 8. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I, Ciesielski A. Ocena znaczenia mięśnia zwieracza wewnętrznego u osób z neurogenną niewydolnością zwieraczy. Pamiętnik Zjazdowy, 60 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, 12-15.09.2001, t II, 203-209
 9. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Jakubowski W. Rola endosonografii w diagnostyce przetok odbytniczo-pochwowych. Ginekologia Praktyczna XII 2001/I 2002;10 (63):9-15
 10. Sudoł-Szopińska I, Jakubowski W. Endosonography of anal canal diseases. Ultrasound Quarterly 2002;18 (1):13-33
 11. Sudoł-Szopińska I, Ciesielski A, Bielecki K, Jakubowski W, Baczuk L, Tarnowski W. Endosonografia zwieraczy odbytu u osób po operacyjnym leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Korelacja z manometrią. Pol Przegl Chir 2002;74,12:1194-1203
 12. Sudoł-Szopińska I, Jakubowski W, Szczepkowski M. Contrast enhanced endosonography for the diagnosis of anal and ano-vaginal fistulas. J Clin Ultr 2002;30 (3):145-151
 13. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Panorska A, Jakubowski W. Endosonographic appearance of the anal sphincters in patients following colostomy. Radiol Oncol 2002;36 (1):13-23
 14. Sudoł-Szopińska I, Gęśla J, Jakubowski W, Noszczyk W, Sarti D. Reliability of endosonography in evaluation of anal abscesses and fistulas. Acta Radiologica 2002;43 (6):599-602.
 15. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Jakubowski W, Panorska A. Przydatność endosonografii u osób z wykonanym odbytem brzusznym przed decyzją o wykonaniu operacji odtwórczej. Pol Merk Lek 2002; 13 (78): 484-486
 16. Sudoł-Szopińska I, Jakubowski W, Szczepkowski M, Sarti D. Usefulness of the hydrogen peroxide enhancement in the diagnosis of the anal and ano-vaginal fistulas. Eur Radiol 2003;13:1080-1084
 17. Sudoł-Szopińska I, Kołodziejczak M, Jakubowski W. Przydatność endosonografii w diagnostyce nietypowych ropni odbytu. Opis przypadku. Ultrasonografia 2003;12:88-92.
 18. Kołodziejczak M, Stefański R, Sudoł-Szopińska I. Zastosowanie ultrasonografii przezkroczowej i przezodbytniczej w diagnostyce choroby Verneuila. Ultrasonografia 2003;14:27-30
 19. Sudol-Szopinska I, Cendrowski K, Sawicki W, Szopiński T, Panorska AK. Endosonografia kanału odbytu w diagnostyce przetok odbytniczo-pochwowych i przednich urazów zwieraczy odbytu. Ginekol Prakt 2004;2:38-44
 20. Sudol-Szopinska I, Szczepkowski M, Panorska AK, Szopiński T, Jakubowski W. Comparison of contrast-enhanced with non-contrast endosonography in the diagnostics of anal fistulas. Eur Radiol 2004;14:2236-41
 21. Szopiński T, Sudoł-Szopińska I, Dzik T, Borówka A. Ectopic desidual reaction in the urinary bladder presenting as a vesical tumour. Urology 2009;74:1232-33
 22. Sudoł-Szopińska, Radkiewicz J, Jakubowski W. Uszkodzenia zwieraczy odbytu po porodach z zastosowaniem kleszczy położniczych. Część druga: przydatność endosonografii. Gin Prakt 2006;4:17-22
 23. Sudoł-Szopińska I. Poporodowe uszkodzenia zwieraczy odbytu w ocenie endosonograficznej. (artykuł redakcyjny). Ultrasonografia 2007;29:9-15
 24. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Jakubowski W. Postępy w diagnostyce endosonograficznej nowotworów odbytnicy. Nowiny Lekarskie 2007;76:485-88.
 25. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I. Maletka A. Przetoki odbytniczo-pochwowe – aktualne postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne. Medycyna Rodzinna 2008,1:7-11
 26. Szopiński T, Sudoł-Szopińska I, Dzik T, Borówka A. Ectopic desidual reaction in the urinary bladder presenting as a vesical tumour. Urology 2009;74:1232-33
 27. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I, Grochowicz P, Bierca J. Odroczone operacje naprawcze zwieraczy odbytu – doświadczenie własne. Nowa Medycyna 2009;3:159-162
 28. Szopiński T, Sudoł-Szopińska I, Dzik T, Borówka A. Ectopic desidual reaction in the urinary bladder presenting as a vesical tumour. J Urology. 2009;74(6):1232-1233.
 29. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I, Stefański R, Panorska AK, Gardyszewska A, Krasnodębski I. Anal endosonographic findings in women after vaginal delivery. Eur J Radiol. 2009; (Epub ahead of print)
 30. Dobruch -;Sobczak K, Cygan M, Sudoł-Szopińska I, Roszkowska-Purska K. Ocena przydatności sonomammografii w diagnostyce raków przedinwazyjnych – na podstawie doświadczeń własnych. Ultrasonografia. 2010;10:36-40.
 31. Sudoł-Szopińska I, Kołodziejczak M, Furmanek M, Szczepkowski M. Miejsce współczesnej endosonografii w diagnostyce powikłań po operacjach koloproktologicznych. Nowa Medycyna. 2010;3:374-389.
 32. Dobruch-Sobczak K, Sudoł-Szopińska I. Przegląd metod obrazowych stosowanych w diagnostyce raka piersi. Ultrasonografia. 2010;10(41):73-80.
 33. Szopiński T, Sudoł-Szopińska I, Dzik T, Borówka A, Dembowska-Bagińska B, Perek D. Incidental sonographic detection of mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma of the uninary bladder. J Clin Ultras. 2011 Jan 10. [Epub ahead of print] DOI: 10.1002/jcu.20786
 34. Sudoł-Szopińska I, Radkiewicz J, Panorska AK, Jakubowski W, Szopiński T, Kawka J. Postpartum endoanal ultrasound findings in primiparous women after vaginal delivery. Acta Radiol. 2010;51(7):819-824.
 35. Sudoł-Szopińska I, Kołodziejczak M, Szopiński. T. The accuracy of a postprocessing technique – Volume Render Mode – in three-dimensional endosonography of anal abscesses and fistulas. Dis Colon Rectum 2011;54(2):238-44.
 36. Patogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów w badaniach radiologicznych. Część I: Powstawanie nacieków zapalnych w błonie maziowej. Sudoł-Szopińska I, Kontny E, Maśliński W, Prochorec-Sobieszek M, Kwiatkowska B, Zaniewicz-Kaniewska K, Warczyńska A. J Ultrason 2012; 12 (48) 202-213.
 37. Patogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów w badaniach radiologicznych. Część II: Badania obrazowe w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Sudoł-Szopińska I, Zaniewicz-Kaniewska K, Warczyńska A, Matuszewska G, Saied F, Kunisz W. J Ultrason 2012; 12 (49):319-328.
 38. Anatomia prawidłowa i ultrasonograficzna wybranych nerwów obwodowych. Część I-III: Sonohistologia oraz ogólne zasady badania na przykładzie nerwu pośrodkowego. Kowalska B, Sudoł-Szopińska I. J Ultrason 2012; 12 (49):120-163.
 39. Ocena ultrasonograficzna mięśni zwieraczy odbytu u pacjentów przed operacją i po operacji przewlekłej szczeliny odbytu. Kucharczyk A, Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I. Nowa Medycyna 2012;1:3-6.
 40. Nietrzymanie stolca – cicha choroba. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I. Gastroeneterologia Praktyczna 2012; 3(16):40-46. Utility of transperineal and anal ultrasonography in the diagnostics of hidradenitis suppurativa and its differentiation from a rectal fistula. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I , Wilczyńska A, Bierca J. Postępy Hig Med Dośw 2012; 66: 838-842.
 41. Autologous growth factors used for the treatment of recurrent fistula-in-ano preliminary results. Kucharczyk A, Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I, Bielecki K. Tech Coloproctol. 2012 Nov 29.
 42. Very rare case of rectal carcinosarcoma: a case report. Kołodziejczak M, Bielecki K, Sudoł-Szopińska I, Szcześniak A, Obcowska A. Tech Coloproctol. 2012 Nov 29. [Epub ahead of print]
 43. Sudoł-Szopińska I, Sudoł-Szopińska I, Kontny E, Maśliński W, Prochorec-Sobieszek M, Warczyńska A, Kwiatkowska B. Significance of bone marrow edema in pathogenesis of rheumatoid arthritis. Pol J Radiol 2013; 78(1): 57-63.
 44. Sudoł-Szopinska I, Urbanik A.Diagnostic imaging of sacroiliac joints and the spine in the course of spondyloarthropathies. Pol J Radiol, 2013; 78(2): 43-49
 45. Sudoł-Szopińska I, Kontny E, Zaniewicz-Kaniewska K, Prohorec-Sobieszek M, Saied F, Maśliński W. Rola czynników zapalnych i tkanki tłuszczowej w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowej stawów. Część I: Reumatoidalna tkanka tłuszczowa. J Ultrason 2013; 13 (53): 192–201.
 46. Sudoł-Szopińska I, Hrycaj P, Prohorec-Sobieszek M, Maśliński W. Rola czynników zapalnych i tkanki tłuszczowej w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowej stawów. Część II: Zapalne tło choroby zwyrodnieniowej stawów. J Ultrason 2013;13 (54): 319-328.
 47. Sudoł-Szopińska i, Kwiatkowska B, Kołodziejczak M. Musculoskeletal extraintestinal manifestations during the course of non-specific bowel diseases. Pol Przegl Chir 2013; 85(11): 669-75
 48. Sudoł-Szopińska I, Zaniewicz-Kaniewska K, Saied F, Kunisz W, Włodkowska-Korytkowska M. The role of ultrasonography in the diagnosis of rheumatoid arthritis and peripheral spondyloarthropathies. Pol J Radiol 2014;79:59-63
 49. Sudoł-Szopińska I,Kołodziejczak M. Nietrzymanie stolca i gazów – problem wstydliwy, nieznany, niedoceniany. Znaczenie endosonografii. Postępy Nauk Med. 2013;8:557-565
 50. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I. Anal sphincter injuries in daily surgical practice – diagnosis and treatment. Pelviperitoneology 2014; 33 (1):17-21.
 51. Schuller-Weiderkamm C, Mascarenas V, Sudoł-Szopińska I, et al. Imaging and interpretation of Axial Spondyloarthritis: The Radiologist’s perspective- consensus of the Arthritis Subcommittee of the ESSR Seminars in Musculoskeletal Radiology 2014;3,18:265-280
 52. Radu Badea, Iwona Sudoł-Szopińska, Horea Stefanescu, Monica Lupsor Platon, and Sebastian Mueller. Editorial Imaging in Gastroenterology Gastroenterology Research and Practice Volume 2014, Article ID 963498
 53. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I. Rak odbytu-pułapki diagnostyczne. Onkologia po Dyplomie. 2015; 3:9-14
 54. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I. Najczęstsze błędy w diagnostyce i leczeniu choroby hemoroidalnej. Nowa Medycyna 2015;22(1):28-31
 55. Burdan F, Sudoł-Szopińska I, Starosławska E, Kołodziejczak, Klepacz R, Mocarska A, Caban M, Żelazowska-Cieslinska I, Szumiło J. Magnetic resonance imaging and endorectal ultrasound for diagnosis of rectal lesions. Eur Journal Medical Research 2015, 20:4
 56. Schuller-Weiderkamm C, Mascarenas V, Sudoł-Szopińska I, et al. Imaging and interpretation of Axial Spondyloarthritis: The Radiologist’s perspective- consensus of the Arthritis Subcommittee of the ESSR Seminars in Musculoskeletal Radiology 2014;3,18:265-280
 57. Sudoł-Szopińska I, Kwiatkowska B, Prochorec-Sobieszek M, Maśliński W. Enthesopathies and enthesitis. Part 1. Etiopathogenesis. J Ultrason 2015; 15: 72–84.
 58. Sudoł-Szopińska I, Kwiatkowska B, Prochorec-Sobieszek M, Pracoń G, Walentowska-Janowicz M, Maśliński W. Enthesopathies and enthesitis. Part 2: Imaging studies. J Ultrason 2015; 15: 196–207
 59. Sudoł-Szopińska I, Urbanik A, Wojciechowski W, Warczyńska A, Kapuścińska K, Korkosz M, Jeka S, Kwiatkowska B. Polish Medical Society of Radiology and Polish Society of Rheumatology Recommendations for Magnetic Resonance Imaging of Musculoskeletal Disorders in Rheumatology. Pol J Radiol 2015; Pol J Radiol 2015; 80:259-265.
 60. Sudoł-Szopińska I, Kwiatkowska B, Włodkowska-Korytkowska M, Matuszewska G, Grochowska E. Diagnostics of Sacroiliitis According to ASAS Criteria: A Comparative Evaluation of Conventional Radiographs and MRI in Patients with a Clinical Suspicion of Spondyloarthropathy. Preliminary Results. Pol J Radiol 2015; 80:266-276
 61. Sudoł-Szopińska I, Jurik AG, Eshed I, Lennart J, Grainger A, Østergaard J, Klauser A, Cotton A, Wick MC, et al. Recommendations of the ESSR Arthritis Subcommittee for the Use of Magnetic Resonance Imaging in Musculoskeletal Rheumatic Diseases Semin Musculoskelet Radiol 2015;19:396–411.
 62. Kołodziejczak MM, Santoro GA, Sobocki J, Szopiński T, Wiączek A,  Sudoł-Szopińska I, Anorectal malformation as a cause of recurring perineal abscesses –  value of anorectal endosonography and magnetic resonance imaging: a case report. Med Ultrason 2016: 1.
 63. Plagou A, Teh J, Grainger AJ, Schueller-Weidekamm C, Sudoł-Szopińska I, Rennie W, Åström G, et al. Recommendations of the ESSR Arthritis Subcommittee on Ultrasonography in Inflammatory Joint Disease. Semin Musculoskelet Radiol 2016(5):496-506. 
 64. Sudoł-Szopińska, Iwona, Piotr Gietka, Michał Znajdek, Genowefa Matuszewska, Magdalena Bogucevska, Ljubinka Damjanovska-Krstikj, i Slavcho Ivanoski. „Imaging of Juvenile Spondyloarthritis. Part I: Classifications and Radiographs”. Journal of Ultrasonography 17, nr 70 (wrzesień 2017): 167–75. https://doi.org/10.15557/JoU.2017.0025.
 65. Sudoł-Szopińska, Iwona, Lennart Jans, i James Teh. „Rheumatoid Arthritis: What Do MRI and Ultrasound Show”. Journal of Ultrasonography 17, nr 68 (marzec 2017): 5–16. https://doi.org/10.15557/JoU.2017.0001.
 66. Sudoł-Szopińska, Iwona, Claudia Schueller-Weidekamm, Athena Plagou, i James Teh. „Ultrasound in Arthritis”. Radiologic Clinics of North America 55, nr 5 (wrzesień 2017): 985–96. https://doi.org/10.1016/j.rcl.2017.04.005.
 67. Sudoł-Szopińska, Iwona, Michał Znajdek, Piotr Gietka, Violeta Vasilevska-Nikodinovska, Lukas Patrovic, i Vladka Salapura. „Imaging of Juvenile Spondyloarthritis. Part II: Ultrasonography and Magnetic Resonance Imaging”. Journal of Ultrasonography 17, nr 70 (wrzesień 2017): 176–81. https://doi.org/10.15557/JoU.2017.0026.
 68. Kołodziejczak, M., G. A. Santoro, A. Obcowska, Z. Lorenc, M. Mańczak, i I. Sudoł-Szopińska. „Response to Zinicola et Al”. Colorectal Disease: The Official Journal of the Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland 19, nr 7 (2017): 690–91. https://doi.org/10.1111/codi.13731.
 69. Kołodziejczak, M. , Santoro, G. A., Obcowska, A. , Lorenc, Z. , Mańczak, M. and Sudoł‐Szopińska, I. „Three-Dimensional Endoanal Ultrasound Is Accurate and Reproducible in Determining Type and Height of Anal Fistulas”. Colorectal Disease: The Official Journal of the Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland 19, nr 4 (kwiecień 2017): 378–84. https://doi.org/10.1111/codi.13580.
 70. Kołodziejczak, Małgorzata, Giulio A. Santoro, Jacek Sobocki, Tomasz Szopiński, Anna Wiączek, i Iwona Sudoł-Szopińska. „Anorectal Malformation as a Cause of Recurring Perineal Abscesses – Value of Anorectal Endosonography and Magnetic Resonance Imaging: A Case Report”. Medical Ultrasonography 19, nr 2 (22 kwiecień 2017): 228–31.
 71. Möller, Ingrid, Iustina Janta, Marina Backhaus, Sarah Ohrndorf, David A. Bong, Carlo Martinoli, Emilio Filippucci, i in. „The 2017 EULAR Standardised Procedures for Ultrasound Imaging in Rheumatology”. Annals of the Rheumatic Diseases 76, nr 12 (grudzień 2017): 1974–79. https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2017-211585.
 72. Kołodziejczak M, Santoro GA, Obcowska A, Lorenc Z, Mańczak M, Sudoł-Szopińska I. Three-dimensional endoanal ultrasound is accurate and reproducible in determining type and height of anal fistulae. Colorectal Dis 2017;19(4):378-384
 73. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I, Zych W. Współczesne leczenie przetok odbytu w chorobie Leśniowskiego- Crohna-  problem interdyscyplinarny. Nowa Medycyna 2017;2:86-97.
 74. Paszteleniec-Iglik K, Kołodziejczak M, Bierca J, Sudoł-Szopińska I.  Nietypowa lokalizacja mięśniaka w lewym dole kulszowo-odbytniczym- opis przypadku. Nowa Medycyna 2017;2:54-58.
 75. Sudoł-Szopińska, Iwona, i Adam Greenspan. „MSK Imaging in Rheumatology”. Seminars in Musculoskeletal Radiology 22, nr 2 (kwiecień 2018): 125–26. https://doi.org/10.1055/s-0038-1639483.
 76. Sudoł-Szopińska, Iwona, Lennart Jans, Anne Grethe Jurik, Robert Hemke, Iris Eshed, i Nathalie Boutry. „Imaging Features of the Juvenile Inflammatory Arthropathies”. Seminars in Musculoskeletal Radiology 22, nr 2 (kwiecień 2018): 147–65. https://doi.org/10.1055/s-0038-1639468.
 77. Eshed, Iris, Kay-Geert A. Hermann, Anna Zejden, i Iwona Sudoł-Szopińska. „Imaging to Differentiate the Various Forms of Seronegative Arthritis”. Seminars in Musculoskeletal Radiology 22, nr 2 (kwiecień 2018): 189–96. https://doi.org/10.1055/s-0038-1639467.
 78. Jacques, Thibaut, Iwona Sudoł-Szopińska, Neal Larkman, Phil O’Connor, i Anne Cotten. „Musculoskeletal Manifestations of Non-RA Connective Tissue Diseases: Scleroderma, Systemic Lupus Erythematosus, Still’s Disease, Dermatomyositis/Polymyositis, Sjögren’s Syndrome, and Mixed Connective Tissue Disease”. Seminars in Musculoskeletal Radiology 22, nr 2 (kwiecień 2018): 166–79. https://doi.org/10.1055/s-0038-1639473.
 79. Jans, Lennart, Niels Egund, Iris Eshed, Iwona Sudoł-Szopińska, i Anne Grethe Jurik. „Sacroiliitis in Axial Spondyloarthritis: Assessing Morphology and Activity”. Seminars in Musculoskeletal Radiology 22, nr 2 (kwiecień 2018): 180–88. https://doi.org/10.1055/s-0038-1639470.
 80. Konarzewska, Aleksandra, Anna Korzon-Burakowska, Ludomira Rzepecka-Wejs, Iwona Sudoł-Szopińska, Edyta Szurowska, i Michał Studniarek. „Diabetic Foot Syndrome: Charcot Arthropathy or Osteomyelitis? Part I: Clinical Picture and Radiography”. Journal of Ultrasonography 18, nr 72 (marzec 2018): 42–49. https://doi.org/10.15557/JoU.2018.0007.
 81. Kuca-Warnawin, E, W Kurowska, A Radzikowska, G Pracon, T Burakowski, M Olszewska, I Slowinska, I Sudol-Szopinska, i W Maslinski. „THU0045 IL-21 and IL-22 are involved in bone destruction in rheumatoid arthritis patients”. Annals of the Rheumatic Diseases 76, nr Suppl 2 (1 czerwiec 2017): 216. https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2017-eular.5701.
 82. Ostrowska, Monika, Włodzimierz Maśliński, Monika Prochorec-Sobieszek, Michał Nieciecki, i Iwona Sudoł-Szopińska. „Cartilage and Bone Damage in Rheumatoid Arthritis”. Reumatologia 56, nr 2 (2018): 111–20. https://doi.org/10.5114/reum.2018.75523.
 83. Rennie, Winston J., Lennart Jans, Anne Grethe Jurik, Iwona Sudoł-Szopińska, Claudia Schueller-Weidekamm, i Iris Eshed. „Anterior Chest Wall in Axial Spondyloarthritis: Imaging, Interpretation, and Differential Diagnosis”. Seminars in Musculoskeletal Radiology 22, nr 2 (kwiecień 2018): 197–206. https://doi.org/10.1055/s-0038-1639472.
 84. Zielińska, A., Nowakowska-Płaza, A., Falkowski, J., Stasiek, M., Sudoł-Szopińska, I., & Głuszko, P. Dual‑energy computed tomography: a novel imaging method in 2 cases of a rare course of gout. Polish Archives of Internal Medicine 2019; 129(4), 290–291.
 85. Campos-Correia DSudoł-Szopińska IDiana Afonso P. Are We Overcalling Sacroillitis on MRI? Differential diagnosis that every rheumatologist should know – Part II. Acta Reumatol Port. 2019 Jan-Mar;44(1):42-56.
 86. Campos-Correia DSudoł-Szopińska IDiana Afonso P. Are we overcalling sacroiliitis on MRI? Differential diagnosis that every rheumatologist should know – Part I. Acta Reumatol Port. 2019 Jan-Mar;44(1):29-41.
 87. Mańczak M, Pracoń G, Sudoł‑Szopińska I, Gasik R. Apparent diffusion coefficient as an indicator of spinal cord compression due to anterior atlanto‑axial subluxation in rheumatoid arthritis patients. European Spine Journal https://doi.org/10.1007/s00586-019-06058-2
 88. Tarimobo M. Otobo, Philip G. Conaghan, Walter P. Maksymowych, Desiree van der Heijde, Pamela Weiss, Iwona Sudoł-Szopińska, et al. Preliminary Definitions for Sacroiliac Joint Pathologies in the OMERACT Juvenile Idiopathic Arthritis MRI Score (OMERACT JAMRIS-SIJ). J Rheumatol 2019; 46 (9) 1192-1197.
 89. Walasik-Szemplińska D, Kaminski GW, Mańczak M, Widłak J, Sudoł-Szopińska I.  A comparison of Doppler flow parameters in the ophthalmic artery and central retinal artery in patients with Graves’ disease and toxic nodular goiter Journal: Frontiers in Endocrinology, 2019 ; Volume 10: 707 :1-12.
 90. Walasik-Szemplińska DKamiński GSudoł-Szopińska I.Life-threatening complications of high doses of intravenous methylprednisolone for treatment of Graves’ orbitopathy. Thyroid Res. 2019;23;12:13.
 91. Szopinski T, Sudol-Szopinska I, Katarzyna Czech A, Radziszewski P, Ludwik Chlosta P. Laparoscopic Implantation of Artificial Urinary Sphincter around Prostate-Preliminary Results. Clin Surg. 2019; 4: 2562.
 92. Sudoł-Szopińska I, Kołodziejczak M, Santoro GA. A novel template for anorectal fistula reporting in anal endosonography and MRI – a practical concept. Medical Ultrasonography Med Ultrason 2019, Vol. 21, no. 4, 483-486.
 93. Znajdek M, Gazda A, Gietka P, Wysmołek M, Sudoł-Szopińska I. Juvenile spondyloarthritis and CRMO overlap syndrome in a 16 y.o. adolescente. J Ultrasoun 2019; 19(77): 152-1257.
 94. Drakonaki E, Sudoł-Szopińska I, Sinopidis C, Givissis P. High resolution ultrasound for imaging complications of muscle injury: Is there an additional role for elastography? J Ultrason 2019;19(77):137- 144.
 95. Sudoł-Szopińska I, Jacques t, Gietka P, Cotten A. Imaging in dermatomyositis in adults and children. J Ultrason 2020; 20: e36–e42.
 96. Tomasz Szopiński, Iwona Sudoł-Szopińska, Piotr Chłosta. Artificial urinary sphincter implantation with a periprostatic cuff placement for urinary incontinence in men. Archives of Medical Science.
 97. Walasik-Szemplińska, Dorota; Kamiński, Grzegorz; Sudoł-Szopińska, Iwona,  Impact of radioactive iodine treatment on Doppler flow parameters in the central retinal artery and ophthalmic artery in patients with hyperthyroidism. Journal of Ultrasound in Medicine. 2020.
 98. Nowakowska-Płaza A, Płaza M, Sudoł-Szopińska I, Głuszko OP. Usefulness of trabecular bvone score in a misdiagnosed case of osteoporosis: clinical image of a woman with multiple fractures. Pol Arch Int Med 2020;130:2.
 99. Schiettecatte E, Herregods N, Sudoł-Szopińska I, Znajdek M, Jaremko J, Mandegarden R, Swami V, Lennart Jans L. Common incidental findings on sacroiliac joint MRI in children clinically suspected of juvenile spondyloarthritis. Eur J Radiol Open 2020;7:100225.
 100. Hemke R, Herregods N, Jaremko JL, et al. Imaging assessment of children presenting with suspected or known juvenile idiopathic arthritis: ESSR-ESPR points to consider. Eur Radiol 2020.
 101. Sudoł-Szopińsjka I, Afonso DP, Jacobson J, Teh J. Imaging of gout: findings and pitfalls. A pictorial review. Acta Reumatol Port. 2020 Jan-Mar; 45(1):20-25.
 102. Mascarenhas, V.V., Castro, M.O., Rego, P.A. et al. The Lisbon Agreement on Femoroacetabular Impingement Imaging—part 1: overview. Eur Radiol 2020;https://doi.org/10.1007/s00330-020-06822-9

Członkostwo w towarzystwach medycznych

 • Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne
 • Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
 • Polski Klub Koloproktologii
 • European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR)
 • Polskie Towarzystwo Reumatologiczne