Monografie

 1. Diagnostyka ultrasonograficzna w urologii, red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński T. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość 2007
 2. Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego, red. I. Sudoł-Szopińska, T. Szopiński. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość 2004


Publikacje

 1. Szopiński T, Antoniewicz AA. Materiały Biodegradalne, Blok Operacyjny 1999
 2. Szopiński T, Kata SG. ESRU – szansa dla adeptów urologii. Przegląd Urologiczny;2000,1:90.
 3. Szopiński T, Antoniewicz AA, Koziarski M, Borówka A. Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia zaawansowanego raka stercza gosereliną o przedłużonym działaniu i bikalutamidem. Urol Pol 2001;54:23-27.
 4. Chłosta P, Antoniewicz AA, Kata G, Szopiński T, Borówka A. Usuwanie kamieni z pęcherza moczowego metodą cystolitotrypsji przezskórnej. Urol Pol 2001;54(2):36-41.
 5. Szopiński T, Koziarski M, Jordanowski R. Sprawozdanie z 29 sympozjom endourologicznego Monachium 11-12 października 2001. Przegląd Urologiczny 2002;1(11):116.
 6. Szopiński T, Antoniewicz A, Borówka A. Przydatność fosfomycyny do zapobiegania zakażeniu dróg moczowych u chorych leczonych metodami endourologicznymi. Urol Pol 2002;55:5.
 7. Szopiński T, Chłosta P, Borówka A. Ocena przydatności biopsji tru-cut wykonanej w warunkach doświadczalnych do określenia stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego. Urol Pol 2003;56:1
 8. Kata SG, Antoniewicz A, Chłosta P, Szopiński T, Borówka A. Ocena wpływu trójwymiarowej rekonstrukcji gruczołu krokowego na wyniki przezcewkowej igłowej ablacji gruczolaka stercza (Tuna) u chorych na łagodny rozrost gruczołu krokowego. Urol Pol 2003;56:1.
 9. Chłosta P, Grzegorz SG, Antoniewicz AA, Szopiński T, Szamański M, Borówka A. Ocena skuteczności laparoskopowego powiązania naczyń jądrowych mierzona jakością nasienia i średnicą naczyń żylnych u chorych na żylaki powrózka nasiennego. Urol Pol 20.
 10. Chłosta P, Antoniewicz AA, Szopiński T, Kata SG, Jordanowski R, Szczeniak C, Borówka A. Ocena porównawcza przydatności przydatności ultrasonografii przezpowłokowej, tomografii komputerowej oraz jądrowego rezonansu magnetycznego do oceny stopnia zaawansowania klinicznego raka pęcherza moczowego u chorych poddanych cystektomii radykalnej. Urol Pol
 11. Sudol-Szopinska I, Szczepkowski M, Kołodziejczak M, Panorska A, Szopiński T: Przydatność endosonografii ze wzmocnieniem kontrastowym w diagnostyce przetok odbytu.. Med. Rodzinna 2004; 3: 113-116
 12. Sudol-Szopinska I, Cendrowski K, Rawicki W, Szopiński T, Panońska A. Endosonografia kanału odbytu w diagnostyce przetok odbytniczo-pochwowych i przednich urazów zwieraczy odbytu. Ginekol Prakt 2004;2:38-44
 13. Sudoł-Szopińska I, Szczepkowski M, Kielecki K, Kołodziejczak M, Szopiński T, Panońska AK. Ocena przydatności endosonografii bez i z wzmocnieniem kontrastowym w diagnostyce przetok odbytu pierwotnych i nawrotowych. Przegl Chir 2004;9:938-948.
 14. Sudol-Szopinska I, Szczepkowski M, Panorska AK, Szopiński T, Jakubowski W. Comparison of contrast-enhanced with non-contrast endosonography in the diagnostics of anal fistulas. Eur Radiol 2004;14:2236-41.
 15. Sudoł-Szopińska I, Sarti D, Szopiński T. Zastosowanie endosonografii do oceny powikłań po perforacji odbytnicy. Opis przypadku. Ultrasonografia 2004,
 16. Sudoł-Szopinska I, Szczepkowski M, Kolodziejczak M, Szopinski T, Panońska AK. Endosonography in the diagnosis of recurrent anal fistulas. Acta Radiol 2004;
 17. Sudoł-Szopińska I, Kołodziejczak M, Szopiński T, Jakubowski W. Ultrasonografia przezodbytnicza w diagnostyce chorób proktologicznych. Postępy Nauk Medycznych 2003;
 18. Chłosta P, Antoniewicz A, Szopiński T, Borówka A: Ocena wartości ultrasonografii przezodbytniczej (TRUS) w wyborze metody leczenia zabiegowego chorych na zaawansowany łagodny rozrost stercza. Ultrasonografia 2004;17:16-
 19. Szopiński T, Chłosta P, Dzik T, Kata SG, Antomiewicz AA, Borówka A. Ocena przydatności biopsji tru-cut do określenia stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego. Badanie doświadczalne. Urol Pol 2003;56:1-
 20. Kata SG, Antomiewicz AA, Chłosta P, Szopiński T, Borówka A. Ocena wpływu trójwymiarowej rekonstrukcji gruczołu krokowego na wyniki przezcewkowej igłowej ablacji gruczolaka stercza (TUNA) u chorych na łagodny rozrost gruczołu krokowego. Urol Pol 2003;56:1-.
 21. Szempliński S, Dobruch J, Szopiński T, Szostek P, Dzik T, Borówka A. Pierwotny rak cewki moczowej męskiej z przerzutem do żołędzi prącia. Opis przypadku Urol Pol 2006;59:4-
 22. Chosta P, Szopiński T, Antoniewicz AA, Dobruch J, Dzik T, Kopczyński J, Borówka A.Badania kliniczne nad przydatnością przezcewkowej biopsji rdzeniowej do potwierdzenia naciekającego charakteru raka pęcherza moczowego. Urol Pol 2008;61:1-
 23. Chłosta P, Szopiński T, Antoniewicz AA, Dobruch J, Kopczyński J, Borówka A Clinical significance of transurethral tru-cut biopsy in confirmation of bladder tumor invasive character.Int J Urol 2008;15(9):804-8.

Doniesienia zjazdowe

 1. Antoniewicz A, Borówka A, Chłosta P, Kata S, Szopiński T.A new technique of the percutaneous cystolithotripsy. MITAT 1996; 5 (suppl. 1), 61, abstr. P-44.
 2. Antoniewicz A, Borówka A, Chłosta P, Kata S, Szopiński T. A new technique of the percutaneous cystolithotripsy. The VIIIth International Meeting of the SMIT, Villa Erba 1996.
 3. Szopiński T, Borówka A, Antoniewicz AA, Buda J. Endoskopowe leczenie zarośnięcia pęcherzowego ujścia moczowodu. Urol Pol 1996, 49, Supl. 3A, 183, abstr. 224.
 4. Szopiński T, Kata SG, Ołpiński M, Borówka A. Tętniak odgałęzienia tętnicy nerkowej. Gdzie 1996,49, Supl. 3A, 182, abstr. 222
 5. Borówka A, Antoniewicz A, Smykiewicz A, Szcześniak C, Kata S, Szopiński T. Częściowe wycięcie nerki z powodu raka. Oddział Warszawski PTU 2000.
 6. Antoniewicz A, Górecki R, Schreiter F, Szopiński T, Borówka A. Leczenie operacyjne nietrzymania moczu u mężczyzn metodą wszczepienia hydraulicznego zwieracza cewki AMS 800. Urol Pol 1997,50,(2a),134,abstr.154.
 7. Borówka A, Antoniewicz AA, Ejchman W, Szopiński T. Epidemiologia raka i łagodnego rozrostu stercza. Lek dla Mężczyzny, Warszawa 1999:11-12.
 8. Antoniewicz A, Szopiński T, Kata G, Buraczewski A, Borówka A. Influence of three dimension (3D) TRUS prostate reconstruction in planning and performing TURP. Eur Urol 2000;37(S2), p.10, abstr. 40.
 9. Antoniewicz A, Szopiński T, Kosmider C, Borówka A. Komputerowe wspomaganie rozpoznawania raka stercza na podstawie kalkulacji wartości PSA. Urol Pol 2000;53(S 2A),96.
 10. Antoniewicz A, Szopiński T, Buraczewski A, Borówka A. Ocena wartości rekonstrukcjio trójwymiarowej stercza (3D) wykonanej na podstawie ultrasonografii transrektalnej (TRUS). Urol Pol 2000; 53,(S 2A),140.
 11. Antoniewicz A, Kata SG, Szopiński T, Chłosta P, Buraczewski A, Borówka A. Komputerowa trójwymiarowa rekonstrukcja gruczołu krokowego na podstawie analizy obrazów ultrasonografii przezodbytniczej. Urol Pol 2000; 53,(S 2A), 176.
 12. Antoniewicz AA, Borówka A, Chłosta P, Kata SG, Szopiński T. Technika przezskórnego usunięcia kamieni z pęcherza moczowego. Urol Pol 1996; 49, supl. 3A, 201.
 13. Szopiński T, Antoniewicz A, Smykiewicz A, Buda J, Borówka A. Wyniki radykalnego wycięcia stercza z powodu raka. jw., str. 131-132, abstr. 104.
 14. Szopiński T, Chłosta P, Dzik T, Borówka A. Badanie doświadczalne nad przydatnością endoskopowej biopsji rdzeniowej naciekającego raka pęcherza moczowego. Urol Pol 2001;54,2A supl. str. 24.
 15. Szopiński T, Chłosta P, Antoniewicz AA, Borówka A. Określenie objętości stercza metodą ultrasonografii przezodbytniczej u chorych poddanych operacyjnemu wyłuszczeniu gruczolaka stercza. 3-letnia obserwacja. Urol Pol 2001;54,2A supl. str. 119.
 16. Chłosta P, Szopiński T, Antoniewicz AA, Borówka A. 3-letnia obserwacja chorych poddanych operacyjnemu wyłuszczeniu gruczolaka stercza. Urol Pol 2001;54, 2A supl. str. 117
 17. Kata GS, Antoniewicz AA, Chłosta P, Szopiński T, Borówka A. Ocena wpływu trójwymiarowej rekonstrukcji gruczołu krokowego na wyniki przezcewkowej igłowej ablacji gruczolaka stercza (TUNA) u chorych na łagodny rozrost gruczołu krokowego. Urol Pol 2001;54,2A,supl.str.114.
 18. Szopiński T, Chłosta P, Dzik T, Borówka A. Usefullnes of endoscopic core biopsy of invasive bladder cancer. Experimental study. IX International Meeting of the ESRU, Birmingham 2002.
 19. Szopiński T, Chłosta P, Antoniewicz A, Kata G, Borówka A. Percutaneus cystolithotripsy and cystolitholapaxy – PCCL. IX International Meeting of the ESRU, Birmingham 2002.
 20. Szopiński T, Chłosta P, Dzik T, Kata G, Antoniewicz AA, Borówka A: Evaluation of usefulness of tru-cut biopsy in bladder cancer staging – experimental study. 4th International Galician Urological Meeting, Cracow, 2003.
 21. Chłosta P, Antoniewicz AA, Kata G, Szopiński T, Borówka A: Usefulness of transabdominal ultrasound, computed tomography and nuclear resonance imaging for clinical staging of muscle invasive bladder cancer in radical cystectomy patients. J.w., :79-80.
 22. Szopiński T, Chłosta P, Antoniewicz AA, Borówka A: Volume of the prostate on the basis of transrectal ultrasound in patients after open prostatectomy; 3-year observation. J.w., :89-90.
 23. Chłosta P, Kata SG, Szopiński T, Antoniewicz AA, Borówka A: The evaluation of effectiveness of laparoscopic varic ligation based on semen analysis. J.w., :105
 24. Szopiński T, Chłosta P, Kata G, Borówka A: Ocena wpływu płynu płuczącego używanego do zabiegów przezcewkowych na proces odparowania tkanki występujący w czasie przezcewkowej waporyzacji gruczolaka stercza (EVAP). Urol Pol 2004;57(2A):32-33.
 25. biopsja z Chicago
 26. Szopiński T, Chłosta P, Dzik T, Borówka A. Usefulness of endoscopic TRU-CUT biopsy of invasive bladder cancer. XIV Zimowe Forum Urologiczne, Davos 2005.
 27. Chłosta P. Szopiński T. Dzik T. Borówka A. Usefulness of endoscopic TRU-CUT biopsy in invasive bladder cancer. 5th Central European Meeting in Urology, Budapeszt 2005.
 28. Chłosta P, Szopinski T, Antoniewicz AA, Dzik T, Kopczyński J, Borówka A. The usefulness of tru-cut biopsy to clinical staging of bladder cancer. Winter Escape Meeting, Tenerife 2005.
 29. Chłosta P, Szopiński T, Antoniewicz AA, Dzik T, Kopczyński J, Borówka A. Ocena przydatności biopsji TRU-CUT wykonanej w warunkach klinicznych do określenia stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego. XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Lublin 2005.
 30. Chłosta P, Szopiński T, Antoniewicz A, Dobruch J, Dzik T, Borówka A. Porównanie jakości materiałów pochodzących z przezcewkowej biopsji tru-cut i elektroresekcji guza, wykonanych w warunkach klinicznych, do określenia stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego. XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Poznań 2006.
 31. Chłosta P, Szopiński T, Antoniewicz AA, Dobruch K, Kopczyński J, Dzik T, Borówka Amerykańskiego. The usefulness of tru-cut biopsy to clinical staging bladder cancer. Zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego, Atlanta 2006, J Urol 2006;sp.401-402.

Nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie za pracę pt. Badanie doświadczalne nad przydatnością endoskopowej biopsji rdzeniowej naciekającego raka pęcherza moczowego, zaprezentowaną podczas XXXI Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Bydgoszczy w 2001 roku.