10.01.2020 w Warszawie odbyło się 1. Sympozjum Naukowe Sekcji Urologii Robotowej Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Gospodarzami sympozjum byli Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznegoprof. Piotr Chłosta oraz Przewodniczący Sekcji Urologii Robotowej PTU oraz Dyrektor Zarządzający Szpitala Mazoviadr hab.med. Igal Mor.

Sympozjum w całości poświęcone było problematyce zachowania pęczków naczyniowo-nerwowych w trakcie laparoskopowej radykalnej prostatektomii wspomaganej robotem chirurgicznym da Vinci. Niezwykle ważną częścią Sympozjum była Sesja Live Surgery, podczas której – po raz pierwszy w Polsce – transmisja została prowadzona w technologii 3D. Dzięki temu uczestnicy Sympozjum widzieli taki sam obraz, jaki operator widzi przy konsoli.

Równolegle transmitowano operację metodą Stolzenburga wykonywaną przez dr. Jorna Wiita w St. Antonius Hospital w Gronau w Niemczech oraz operację metodą lateral approach wykonywaną przez dr. Tomasza Szopińskiego w Szpitalu Mazovia w Warszawie (wideo poniżej).


W trakcie operacji w Warszawie wykonano również badanie śródoperacyjne pobranych wycinków nowatorskim urządzeniem Fluoroscence Confocal Microscopy.

Zapraszamy także do obejrzenia wywiadów z:

Prezesem Polskiego Towarzystwa Urologicznego – prof. Piotrem Chłostą

Przewodniczącym Sekcji Urologii Robotowej PTU oraz Dyrektorem Zarządzającym Szpitala Mazovia – dr hab.med. Igalem Moem

Ordynatorem Centrum Chirurgii Robotowej w Szpitalu Mazovia – dr n.med. Tomaszem Szopińskim

***

W Szpitalu Mazovia powstało pierwsze w Polsce Centrum Chirurgii Robotycznej i Laparoskopowej w którym wykonywane są operacje komercyjne (Operacje z wykorzystaniem robota chirurgicznego w Polsce nie jest refundowane przez NFZ). W chwili obecnej jesteśmy jedynym w kraju oddziałem dysponującym robotem da Vinci X najnowszej generacji pozwalającym na wykonywanie zabiegów z wykorzystywaniem wielu unikalnych technologii Unikalne zalety robota da Vinci X. na w zakresie urologii. Doświadczony zespół laparoskopowy zapewnia najwyższy poziom świadczeń medycznych.  Najczęściej wykonywana jest radykalna prostatektomia jak również operacje onkologiczne w zakresie nerek i pęcherza moczowego.

Radykalna prostatetektomii wspomagana robotem da Vinci X

W centrum Chirurgii Robotycznej i laparoskopoiwej Mazovia